70 Scheuren extra in Tihange – leg deze reactor onmiddellijk en permanent stil

De antwoorden van minister Jambon op de vragen van Volksvertegenwoordiger Nollet (Ecolo) omtrent de veiligheid in de kerncentrale van Tihange in de Kamercommissie op 7 juni zijn zeer verontrustend.

Vooreerst omdat de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken weigert om zich te positioneren over de veiligheid van de werking van de kernreactor door zich te verschuilen achter het FANC, wiens geloofwaardigheid sterk in vraag gesteld wordt. Vervolgens, omdat hij niet antwoordt op directe en relevante vragen.

Last but not least omdat hij gedwongen wordt de detectie van 70 extra scheuren toe te geven in het reactorvat onder hoge druk van reactor Tihange 2, een toename van 3 149 (02/2015) naar 3 219 (04/2017), een stijging van 2,22% in twee jaar. De aanwezigheid van deze scheuren op zich maakt de uitbating van de reactor onverantwoord.

Hun verondersteld onveranderlijke karakter vormde de basis om de verderzetting van de exploitatie te rechtvaardigen. De gebreken evolueren dus zelfs al is deze ontwikkeling beperkt gebleven in de voorbije periode. Maar er is geen garantie dat deze trend een constant karakter zal bewaren, bijvoorbeeld tijdens een noodstop.

Parlementaire Commissie van 7 juni 2017 – vraag V54.18408 (vertaling door Leo Tubbax)
Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen):

“Mijnheer de Minister,

Een inspectie van het reactorvat Tihange 2 is net afgerond. Hoeveel scheuren werden vastgesteld en wat is de grootte van de grootste gespotte scheur?

Welke veranderingen werden geconstateerd tussen de recente inspectie en de inspectie uitgevoerd in 2014?

Mijn verzoek is duidelijk maximumgrootte, mediane en gemiddelde afmetingen en de standaarddeviatie van deze variaties te vernemen.

Hoeveel aanwijzingen maakten het onderwerp uit van nader onderzoek, omdat ze een grotere afmeting toonden dan het “geen-evolutie criterium”? Ik zou willen dat u me ook meedeelt hoeveel aanwijzingen in 2017 werden vastgesteld die niet opgenomen werden in de inventaris van 2014.

Kunt u ons tenslotte een kopie overmaken van het volledig verslag over de resultaten van de inspectie, en een kopie van de synthese die Bel V heeft gemaakt?”

Hieronder zijn een aantal elementen van de reactie van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. (We selecteren):

“Mijnheer Nollet, zoals u weet, heeft het FANC op 17 november 2015 het herstarten van de reactoren Doel 3 en Tihange 2aanvaard. In dit verband heeft het FANC geëist dat Electrabel de reactorvaten opnieuw inspecteert, met dezelfde methode gekwalificeerd voor de detectie van waterstofvlokken, bij de volgende geplande stillegging van de eenheden, en daarna ten minste om de drie jaar.

Deze inspectie werd uitgevoerd in oktober 2016 voor Doel 3 en in april 2017 voor Tihange 2, tijdens zijn eerste voorziene stillegging na de herstart. Een monitoring van de evolutie van de waterstofvlokken werd verwezenlijkt in de afgelopen weken door ultrasone inspecties uitgevoerd over de gehele dikte van het reactorvat van Tihange 2.

De resultaten van de herkeuring hebben dus bepaalde veranderingen geïdentificeerd in aantal, grootte en amplitude van de fouten tussen de inspecties van 2014 en 2017, maar die het gevolg zijn van de herpositionering uitgelegd in het antwoord op vraag 16812.

Deze geringe wijzigingen voldoen volledig aan het “geen-evolutie” criterium dat werd vastgelegd in de gekwalificeerde methoden voor de dimensie van de fouten. Verder wordt tijdens deze inspectie vastgesteld dat 70 bijkomende indicaties onlangs de drempel rating overschreden. Dat wil zeggen dat signalen ontdekt tijdens eerdere inspecties de acceptatiecriteria voor de identifiactie van een signaal als een storingsmelding overschreden hebben.”

Merk op dat de eerste en de laatste vragen geen antwoord kregen van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. (Onze commentaar)
De mensenketen van 25 juni tegen kernenergie is daarom actueler dan ooit. Meer hierover op www.stop-tihange.org.

Léo Tubbax is woordvoerder van Nucléaire Stop Kernenergie.

Print Friendly, PDF & Email
Share This