Aantal jeugdwerkers gemeente Mechelen op 1 jaar gehalveerd

merchlnOp 30 april betoogde ACOD-LRB in Antwerpen tegen de besparingen in de gemeente-en staddiensten. Uit een analyse die socioloog Jan Hertogen maakte op basis van recente gegevens van RSZ-PPO, geven we hier een treffend voorbeeld uit Mechelen. BuG 222 – Bericht uit het Gewisse – 1 mei 2014

Bij wijze van voorbeeld bespreken we een gemeente nl. Mechelen. Voor elke andere gemeente is het een fluitje van een cent om een gelijkaardig overzicht op te maken op basis van de tabel Tewerkstelling RSZ-PPO 31/12/2012-2013 . Er is een blad voor 2012, één voor 2013 een vgl voor België. Voor een vergelijking per gemeente, plak de gegevens van 2012 en 2013 naast elkaar op een nieuw blad. Controleer of de codes overeenkomen, indien niet zet ze naast elkaar. Voor methodologie en gebruik van de tabel, zie BuG 193 .

Opmerking: niet alle personeelsverminderingen zijn naakte uitstroom. Soms worden activiteiten afgestoten, overgedragen of ge’autonomiseerd’, bv wanneer een activiteit van gezondheidszorg naar een VZW wordt overgedragen. Ook staan nog een aantal individuele ambtenaren onder ziekenhuisstatuut, terwijl het nieuwe ziekenhuispersoneel in de nieuwe VZW of aparte dienst wordt aangeworven.

12025 MECHELEN        
NACE Omschrijving NACE-code 5 digit 2012 2013 Evol. %
38110 Inzameling ongevaarlijk afval 81 84 3 3,7%
38219 Overige verwerking en verwijdering ongevaarlijk afval 27 26 -1 -3,7%
79901 Toerististische informatiediensten 13 11 -2 -15,4%
81290 Andere reinigingsactiviteiten 32 29 -3 -9,4%
84112 Overheden gemeenschappen en gewesten 1 1 0 0,0%
84114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering het O.C.M.W. 461 426 -35 -7,6%
84115 Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 386 335 -51 -13,2%
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 62 64 2 3,2%
84242 Lokale Politie 363 349 -14 -3,9%
84250 Brandweer 94 94 0 0,0%
85103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 2 2 0 0,0%
85323 Gemeent. gesubs. gewoon techn. en beroepssec. Ond. 1 3 2 200,0%
85520 Cultureel onderwijs 14 14 0 0,0%
86101 Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrische en gesp. de 104 98 -6 -5,8%
86210 Huisartspraktijken 4 4 0 0,0%
87301 Rusthuizen bejaarden (ROB) 411 435 24 5,8%
88911 Kinderdagverblijven en crèches 89 88 -1 -1,1%
88999 Andere maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting 80 72 -8 -10,0%
90041 Exploitatie schouwburgen, concertzalen en dergelijke 3 3 0 0,0%
90042 Exploitatie culturele centra, multifunctionele zalen cultuur 44 45 1 2,3%
91011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 35 32 -3 -8,6%
91020 Musea 56 48 -8 -14,3%
91041 Botanische tuinen en dierentuinen 37 33 -4 -10,8%
93110 Exploitatie sportaccommodaties 50 53 3 6,0%
94991 Verenigingen op het vlak jeugdwerk 27 13 -14 -51,9%
96032 Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria 15 16 1 6,7%
    2.492 2.378 -114 -4,6%
           
Vlaams Verenigingen op het vlak jeugdwerk 565 540 -25 -4,4%

Helft vermindering gemeentelijke jeugdwerkers Vlaanderen in Mechelen

Tegenover het Belgische en Vlaamse gemiddelde springt Mechelen er met een vermindering van 4,6% op z’n gemeentelijk personeel in 2013 al stevig bovenuit. Voor de postVerenigingen op het vlak van jeugdwerk is er een vermindering met meer dan de helft, van 27 naar 13 medewerkers op de loonlijst van de gemeente. Vergeleken met de vermindering van alle Vlaamse gemeenten samen neemt Mechelen meer dan de helft voor zich.

Is er een verklaring, bv doordat het ontslagen of niet meer in dienstzijnde gemeentepersoneel voor het jeugdwerk aan het jeugdhuis RJOM is overgedragen? Of is de dienst van inschakeling allochtonen in het gemeentelijke jeugdwerk gewoon opgedoekt?

Ging het te goed in Mechelen met de allochtone jeugd, of wilt men per se ook enkele Syriëstrijders om niet af te gaan tussen de andere Syriëgemeenten? Of wordt hiermee al het advies gevolgd van de nieuwe de-radicaliseringsambtenaar, die dreigt zonder werk te vallen in Mechelen? Gaat daarom ook de politie er met 3,9% op achteruit in Mechelen?

En vooral ook de culturele diensten in Mechelen (en andere steden) bijten in het zand: bibliotheek, musea, tuinen, vooral daar is er veel ouder personeel, waarvan allicht een deel niet vervangen wordt. Zal dat niet leiden tot een culturele revolte?

In de rusthuizen van de gemeente groeit het personeel met 5,8%, ook al levert Sodexo er de koks en de voedingsproducten, zoals Sodexo ook de cafetaria uitbaat in het Vervotte-Emmaus-imperion in Sint-Maarten. Na het Sodexo voedingsexperiment in Bonheiden is daar opnieuw het eigen personeel dat voor de keuken instaat.

 

Print Friendly, PDF & Email