ABVV veroordeelt “militarisering” openbare diensten

doornik

Naar aanleiding van de beslissing van de regering Michel – De Wever om het leger in te zetten in de gevangenissen nam het ABVV onderstaand standpunt in. Een terechte afwijzing van het gebruik maken van het leger in een sector waar heel wat sociale conflicten zijn, en zowel de werkomstandigheden van het personeel als de leefomstandigheden van gevangenen hels zijn.

Intussen blijft het wel nog steeds grotendeels stil bij de vakbonden over de inzet van het leger afgelopen maanden en het algehele veiligheidsbeleid van rechts. Hopelijk beginnen er nu eindelijk wat schellen van de ogen en oren te vallen, en scherpen ook hierover de bonden hun standpunt aan.

Het “afglijden naar een vorm van totalitarisme”, waarnaar het ABVV verwijst, is immers al een fiks eind gevorderd. Het gaat ook niet enkel om een aanfluiting van de sociale democratie, maar om een bewuste aanval op al onze democratische rechten en vrijheden, op het sociale, syndicale en politieke terrein (redactie SAP-Rood)

ABVV veroordeelt “militarisering” openbare diensten

Maandag 9 mei 2016

Door het leger naar de gevangenissen te sturen om de plaats van de stakende cipiers in te nemen, levert de minister het zoveelste bewijs dat de regering zich weinig gelegen laat aan het sociaal overleg en de kwaliteit van de openbare diensten.

Sinds de regering Michel aan de macht kwam, verkiest zij systematisch machtsvertoon boven sociaal overleg. Ze maakt van het sociaal overleg een schijnvertoning die de bevolking beetneemt en alleen maar dient om tijd te rekken, terwijl alles toch al van tevoren beslist is.

De verantwoordelijkheid voor de traagheid van justitie, de overbevolkte gevangenissen, de mensonwaardige levensomstandigheden in de gevangenissen ligt volledig bij de regering. In plaats van werk te maken van een rechtvaardige fiscaliteit om kwaliteitsvolle openbare diensten uit te bouwen, wat men in een beschaafd land toch mag verwachten, verkoos deze rechtse regering zwaar te snoeien in de middelen van de openbare diensten, in de sociale zekerheid, en facturen te sturen naar de mensen. Het conflict tussen de cipiers en de minister van Justitie is het resultaat van die blinde besparingen, het gebrek aan personeel en aan investeringen waarvan het departement Justitie een van de belangrijkste slachtoffers is.

Het ABVV steunt volop de actie van de cipiers die begaan zijn met hun eigen veiligheid, maar ook met de verbetering van de levensomstandigheden van de gevangenen. Het veroordeelt met klem het inzetten van militairen om een gewettigde staking te breken, evenals de plannen van de regering om op die manier een minimumdienst in de openbare diensten op te dringen.

De bedreiging die op de veiligheid van ons land rust, mag geen excuus zijn voor het afglijden naar een vorm van totalitarisme, een aanfluiting van de sociale democratie. Een regering die rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt, zou beter ophouden met het verlenen van fiscale amnestie en in de plaats daarvan de grote fraudeurs aanpakken, denk maar aan de Panama Papers.

Print Friendly, PDF & Email
Share This