ACOD-Overheidsdiensten in de bres voor Griekenland

acod-solid-sapOp vrijdag 21 februari 2015 greep een vergadering plaats van het Intergewestelijk Uitvoerend Bureau van de sector Overheidsdiensten van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Dat is de ACOD-sector die Vlaamse ambtenaren en Nederlandstalige federale ambtenaren organiseert. Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over de bezuinigingen in eigen land en over de compleet omgekeerde politiek van de nieuwe door Syriza geleide Griekse regering. Onderstaand persbericht werd nadien verspreid.


PERSBERICHT

De Griekse strijd is ook de onze

Vandaag, vrijdag 20 februari 2015, wordt het weer een moeilijke dag voor Griekenland. Voor de derde keer op rij wordt er onderhandeld over een nieuw contract tussen de landen van de Eurozone en Griekenland. De Griekse regering staat met de rug tegen de muur: als er geen akkoord bereikt kan worden, dreigt het totale bankroet.

Tegelijk maakt de nieuwe Griekse regering duidelijk dat zij niet langer wil meestappen in de politiek van de sociale afbraak. Integendeel: zij wil komaf maken met de meest onrechtvaardige gevolgen van de bezuinigingspolitiek die tot nu toe gevolgd werd. Om dat te illustreren, legt zij vandaag een wetsontwerp neer in het Griekse parlement, waarmee onterecht ontslagen ambtenaren opnieuw in dienst worden genomen.

De Griekse regering houdt daarmee ook de Belgische regering een spiegel voor. Wat is het beste: je land en bevolking naar de afgrond bezuinigen? Of je land en bevolking dienen met performante en goed toegeruste openbare diensten? De Griekse regering kiest voor het laatste. En de Belgische?

De sector Overheidsdiensten van de socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert duizenden personeelsleden bij de Vlaamse en federale overheid. Elke dag doen zij hun uiterste best om land en bevolking zo goed mogelijk te dienen. Toch worden ook zij elke dag opnieuw meer en meer geconfronteerd met dalende tewerkstelling en daardoor ook met achteruitgaande openbare dienstverlening. Waar land en volk het slachtoffer van zijn.

De sector Overheidsdiensten van de ACOD drukt dan ook haar solidariteit uit met de hoopvolle aanpak van de nieuwe Griekse regering. Vroeg of laat zal ook in België het tij weer keren. De sector Overheidsdiensten van de ACOD werkt daar alvast aan mee door in de komende weken volop deel te nemen aan het nieuwe actieplan van de Belgische vakbonden.

Want de Griekse strijd is ook de onze!

Print Friendly, PDF & Email
Share This