Agfa-Gevaert: verslag van een bewogen dag aan het stakingspiket

gevrt

Bij Agfa-Gevaert, waar voor alle duidelijkheid al een tiental jaren geen filmrolletjes meer worden gemaakt, maar gespecialiseerde systemen voor beeldverwerking, werd op 7 februari 2014 een ontwerp van CAO afgesloten voor de arbeiders.

Dit ontwerp was een duidelijke verslechtering van het bestaande systeem van brugpensioen. Dit systeem werd in het verleden door de directie gebruikt om de verschillende herstructureringen op een soepele manier te laten verlopen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit ontwerp met bijna 70% van de stemmen werd verworpen en dat vanaf 21 februari de arbeiders in staking zijn gegaan. Hierop heeft de directie dan de verzoening aangevraagd. Maar ook het voorstel van het verzoenbureau werd met bijna 2/3 de van de stemmen afgekeurd.

Maandag 3 maart heeft de directie beslist om de confrontatie aan te gaan: vanaf 5.30 waren er vier deurwaarders aanwezig, die voor iedereen die de toegang tot fabriek belemmerde dwangsommen van € 5000 wilden overhandigen. Hiervoor was ook de politie sterk aanwezig, met o.a. een waterkanon.

Als reactie hierop waren verspreid over de verschillende toegangen meer dan 300 stakers aanwezig, die sterke piketten vormden. Hierdoor konden er geen deurwaardersexploten worden overhandigd.

Deze situatie duurde, in een bepaald grimmige sfeer, tot 10.00 uur. Daarna werden op vraag van de burgemeester van Mortsel gesprekken opgestart tussen de directie, de verantwoordelijke secretarissen en de betrokken delegatie.

Dit leidde tot het terugtrekken van de deurwaarders en de politie van het bedrijf. Ook de groep werkwillige bedienden werd naar huis gestuurd.

De piketten bleven staan en vanaf 15.00 uur werd bij hoogdringendheid een verzoening georganiseerd. Tijdens de nacht van 3 op 4 maart werd dan ook een financiële verbetering op papier gezet en een oplossing voor de groep arbeiders die reeds een jaar aan het wachten is om op brugpensioen te kunnen gaan. Toch is ook wat uit deze verzoening voortkwam nog steeds een achteruitgang tegenover de huidige situatie.

agfa_gvrtIn tussentijd is de staking opgeschort en zal een nieuw referendum georganiseerd worden, door het ministerie.

Het is duidelijk dat enkel de massaal opgekomen stakerspiketten hebben kunnen verhinderen dat opnieuw een staking is gesaboteerd door het inzetten van deurwaarder en het intimideren door de politie.

De arbeiders van Gevaert zullen uiteindelijk zelf moeten beslissen over het nieuwe ontwerp. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

 

Print Friendly, PDF & Email