Agfa Gevaert: waar staat het conflict?

geavrtstakIn een vorig artikel schreven we hoe  door massale stakerpiketten de deurwaarders tegengehouden zijn aan het piket van Agfa Gevaert en dat  na een lange verzoeningsvergadering een nieuw voorstel uit het verzoeningsbureau naar voor gekomen is.

In tussentijd werd hierover door het ministerie van Arbeid een stemming georganiseerd: alle betrokken arbeiders kregen een brief thuisgestuurd en moesten zich individueel uitspreken over het voorstel. In afwachting werd de staking opgeschort.

Vrijdag 14 maart werden dan de brieven opengedaan en de stemmen geteld.

Meer dan 55 % van de betrokken arbeiders hebben zich uitgesproken tegen het voorstel, en dit ondanks de massale druk die op hen is uitgevoerd.

Het is duidelijk dat de sociale verhoudingen tussen de directie en de arbeiders van Agfa Gevaert erg gespannen blijven. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

 

Print Friendly, PDF & Email