Algemene staking in Mechelse regio zeer goed opgevolgd

De vakbonden hadden zich deze keer geconcentreerd op de industriezone Mechelen-Zuid waar enkele grote bedrijven gelegen zijn zoals Dupont, Axalta, P&G en Pringles. Op vier plaatsen werd het gebied hermetisch afgesloten. Met succes.

Aan de centrale werkplaats van de NMBS aan de Leuvensesteenweg stond zoals naar gewoonte een sterk piket van het gemeenschappelijk vakbondsfront. We hadden een interview met vakbondsafgevaardigde Paul Van Aelst.

Ook aan Telenet stonden aan de verschillende toegangen piketten die de werkwilligen al ‘filterend’ druppelsgewijs binnenlieten.

Naast Telenet bevindt zich de gevangenis waar nu ook een piket stond en waar we een gesprek hadden met Freddy Weckhuysen van ACOD-overheidsdiensten.

De christelijke onderwijsbond COC had dan weer verzamelen geblazen op de Mechelse Grote Markt.

Wat de handel betreft stonden er piketten aan de Carrefour van Lier en Zemst, als ook aan Delhaize Mechelen, en Inno Mechelen.

In Heist-op-den Berg werd aan het industrieterrein eveneens actie gevoerd.

Een filterblokkade stond opgesteld op de N-16 in Puurs t.h.v. Pfizer, Alcon en de KMO-zone.

Ook in Bornem stond zoals de vorige keer weer een stevig piket thv Capsugel, Chep-Pallet, en de andere bedrijven in het industrieterrein.

Om de toegang tot de regio te verhinderen werd door de bonden van Oost-Vlaanderen de brug over de Schelde in Temse van de N16 richting Bornem-Puurs-Willebroek een tijd geblokkeerd.

Jammer was dat er geen gemeenschappelijk ontmoetingsplaats was waar stakers na hun piket elkaar konden ontmoeten, zoals de vorige maal in theater ’t Arsenaal of waar sympathisanten, zoals Hart boven Hard, elkaar konden treffen. Op andere plaatsen, zoals Gent en Antwerpen , kwamen honderden mensen bij elkaar die via een ‘fietseling’ massaal een bezoek brachten aan de piketten.

Het pamflet van SAP, Basta! Weg met de regering Michel 1, werd goed onthaald, wat bij een van de vakbondsmensen aan een van de piketten de reactie ontlokte: “Weg met Michel? Daar kan ik mee leven”.

Pikket industriezone Mechelen-Zuid


algemene staking 15 december pikketten 005algemene staking 15 december pikketten 004 algemene staking 15 december pikketten 002 algemene staking 15 december pikketten 006
algemene staking 15 december pikketten 003 algemene staking 15 december pikketten 001Piket Centrale werkplaats NMBS Mechelen

algemene staking 15 december pikketten 007

Piket Telenet Mechelenalgemene staking 15 december pikketten 008

Print Friendly, PDF & Email
Share This