Ambtenarenbonden tussen overleg en strijd

2015-01-21 10.49.16

Ruim 2000 militanten van het gemeenschappelijk vakbondsfront in de openbare sector protesteerden op 21 januari 2015 aan het kabinet van Daniel Bacqeulaine (MR), federaal minister van pensioenen. De vakbondsleidingen van ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA organiseerden deze militantenconcentratie om duidelijk te maken dat zij niet zullen pikken dat vakbonden en personeel van de openbare sector buiten het sociaal overleg gehouden worden.

Het is inderdaad zo dat er na het actieplan van november-december 2014 veel gesproken wordt over sociaal overleg, maar dat de openbare sector daar zo goed als niks van merkt. Naar verluidt ging een vergadering van het overkoepelende ‘Comite A’ (bevoegd voor het geheel van de openbare sector) vorige week zelfs onverrichter zake uit elkaar. De reden daartoe dient wel niet gezocht te worden bij de vakbonden.

Wel bleek er een groot probleem te zijn tussen de verschillende overheden. Zo lieten de vertegenwoordigers van het Waalse Gewest en van de Federation Wallonie-Bruxelles weten dat zij niet konden instemmen met de voorgenomen eenzijdige beslissing van de federale regering om de pensioenleeftijd met twee jaar te verlengen tot 67 jaar. Deze maatregel zou met zich meebrengen dat beide regionale entiteiten precies hun ‘duurste’ ambtenaren nog twee jaar langer zouden moeten betalen. Aangezien ook deze overheden willen besparen, vinden zij dit niet opportuun. De federale regering – die voorlopig nog instaat voor de uitbetaling van alle pensioenen – rekent echter op deze maatregel. Precies om dezelfde besparingsreden. Volgende week zou er een nieuwe bijeenkomst zijn van dit Comite A.

Tijdens de manifestatie werd een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront ontvangen door de minister van pensioenen. Daarbij werd “ernstig sociaal overleg” geeist over pensioenen, besparingen en tewerkstelling inde openbare sector. Concreet werd er gevraagd “dat de regering rekening houdt met onze terechte argumenten om bepaalde maatregelen uit het federale regeerakkoord aan te passen, terug te schroeven of te schrappen”, aldus een gemeenschappelijk persbericht. In toespraken werd er gewezen op de onderfinanciering van de openbare sector, de wijzigingen aan de pensioenregelgeving, de ontslagen van contractuele en de niet-vervanging van statutaire personeelsleden.

Behalve de gebruikelijke vage beloften inzake ‘soepelheid’ en ‘alle ruimte voor oprecht overleg’ verkregen de vakbonden van de openbare sector enkel de toezegging dat ook zij zullen mogen aanschuiven aan de tafel van het pensioencomite dat van start zou gaan in de loop van de maand april.

Ondertussen blijkt echter dat de begrotingsprognoses voor alle Belgische overheden samen steeds desastreuzer worden. Globaal zou er nu uitgekomen worden op een begrotingstekort van 3,2%. Dat is 0,3% boven het voorziene tekort en 0,2% boven de eis van ‘Europa’. Nieuwe besparingen lijken zich dan ook aan te kondigen. In eerste instantie zal het dan wellicht gaan om extra besparingen bij de regionale overheden, maar die hebben dan ook weer een negatieve weerslag op de federale uitgangspunten inzake groeiprognoses. De marge voor reele toegevingen aan de vakbonden – interprofessioneel, zowel als bij de openbare sector – lijkt dan ook zo goed als onbestaande. Wat niet veel goeds beloofd voor de volgende bijeenkomst van het Comite A.

Tijdens de manifestatie lieten sommige verantwoordelijken dan ook verstaan dat zij bij gebrek aan dergelijke reele toegevingen niet willen aarzelen in het opzetten van een nieuw actieplan. Eind januari, begin februari zullen de bonden de zaak opnieuw evalueren om dan concrete beslissingen te nemen.
2015-01-21 10.41.10 2015-01-21 10.41.01 2015-01-21 10.13.29 2015-01-21 10.13.182015-01-21 11.11.122015-01-21 10.49.16

Print Friendly, PDF & Email