BBTK – Mechelen tegen verkoop ziekenhuis door stad Mechelen

Eind vorig jaar kondigde het stadsbestuur van Mechelen (Open VLD, CD&V, Groen en N-VA) aan dat ze de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest in de vitrine wil zetten om tegen november 2018, wanneer deze site terug in handen komt van het OCMW – Sociaal Huis, potentiële vastgoedinvesteerders te bereiken.

Tot dan is het nog een van de drie campussen van het Sint – Maarten ziekenhuis dat in november 2018 haar intrek zal nemen in een nagelnieuw ziekenhuisgebouw in Mechelen. Op deze intentie van de stad is weinig, tot zeer weinig reactie gekomen. PVDA – Mechelen gaf in december van vorig jaar een persbericht uit waarin zij deze beslissing betreuren. Verder is er tot nu toe niet gebeurd.

De BBTK – delegatie van het Sint – Maarten ziekenhuis schreef een motie n.a.v. het congres van de afdeling BBTK – Mechelen van vrijdag 12 mei die door afgevaardigde Bruno De Wit werd toegelicht op het congres.

De motie werd unaniem en zeer positief onthaald. We geven hier de toelichting bij de motie weer alsook de gestemde motie. De motie zal door BBTK als persbericht worden verspreid.

Toelichting

“We worden met z’n allen ouder. Dat is de positieve kant van het verhaal.

Of we ouder worden in goede gezondheid is een open vraag. Zullen we voldoende opvang hebben in de ouderenzorg is een pertinente vraag?

Momenteel is de gemiddelde leeftijd van een rusthuisbewoner 84 jaar. De meerderheid zwaar zorgbehoevend en hun verblijf kost hen maandelijks gemiddeld 1.600 euro of 56 euro per dag. En die prijzen stijgen nog. Onbetaalbaar voor Jan Modaal op pensioen. Negen op tien bewoners zijn vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen eindigen hun leven in een woonzorgcentrum.

De pensioenen van vele senioren zijn totaal ontoereikend om de stijgende verblijfskosten in onze rust – en verzorgingshuizen te betalen.

Mechelen is geen eiland wat dit betreft. Ook hier zal de nood aan opvang van senioren alleen maar toenemen.

Het OCMW – Sociaal Huis van Mechelen zal hierin een cruciale rol moeten spelen. De stad Mechelen kan haar aanbod aan seniorenopvang vergroten. De site van het St-Maarten ziekenhuis aan de Zwartzustersvest , die in het najaar van 2018 terug ter beschikking komt van OCMW – Sociaal Huis,is een ideale locatie.

Het is betreurenswaardig dat het stadsbestuur in december van vorig jaar besliste om deze site op de markt te brengen om een interessante koper/investeerder te vinden om een nieuw, duur, woonproject te creëren.

Deze politieke beslissing moet teruggedraaid worden. Daarom deze motie.”

Motie

“Het congres van BBTK Mechelen is niet akkoord met de beslissing van het Mechelse stadsbestuur om de ziekenhuisinfrastructuur van het Sint – Maarten ziekenhuis, gelegen aan de Zwartzustersvest , te verkopen.

In november 2018 komt dit gebouw terug in handen van het OCMW – Sociaal Huis.

De groeiende nood aan opvang voor senioren aan een betaalbare prijs kan door het OCMW – Sociaal Huis ingevuld worden. Een publiek initiatief hieromtrent dringt zich op om ons voor te bereiden op de toenemende vergrijzing in onze stad.

De beslissing van het stadsbestuur is omkeerbaar, daarom roepen wij Mechelse politieke partijen op om deze beslissing ongedaan te maken bij het aantreden van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 2018. Wij roepen sociale organisaties, vakbonden en mutualiteiten op om politieke partijen hierover te interpelleren en druk uit te oefenen op het beleid.”

Print Friendly, PDF & Email
Share This