Besparingen bij de VRT: een interview met Luk Vandenhoeck 

lukvDe nieuwe Vlaamse regering wil fors besparen bij de VRT. We spraken met Luk Vandenhoeck, hoofddelegee van ACOD-VRT. Samen met zijn kameraad Rik Van Caenegem, voorzitter ACOD-VRT, leidt hij de vakbondsafdeling bij de VRT.

Dag Luk, welke besparingen zijn er al gepland?

Het enig dat nu met zekerheid geweten is dat de Vlaamse regering de VRT een vermindering van de dotatie wil opleggen van 22 miljoen volgend jaar, die kan oplopen tot 39 miljoen in 2019. Ik spreek bewust niet over besparingen, want dit is geen besparingsoperatie, maar een transfert-operatie: ze willen middelen die gebruikt worden voor collectieve sociale, culturele of democratische voorzieningen overdragen naar de bedrijven en de ondernemers, de enige redders volgens de neoliberale Vlaamse regering.

De VRT-vakbonden zijn tegen deze ingreep, omdat er al genoeg is gesmoeid en aan “efficientie” is gedaan op de VRT en omdat de VRT dat niet verdient. Wij doen alles wat de Vlaamse regering zegt, en dan nog is het niet goed: de Vlaming is tevreden over VRT, we brengen kwaliteit, innovatie en geven kansen aan jong talent, we creëren veel tewerkstelling, we geven zelfs veel zuurstof aan de bedrijven in de audiovisuele sector en dit alles voor weinig geld.

En wat betekenen de plannen voor het personeel?

Volgens de eerste uitspraken van onze directie, gesteund door de minister, moest 40% van die inlevering gerealiseerd worden door personeelsvermindering, dus reeds 135 volgend jaar en opklimmend naar 250 jobs minder in 2019. Daar hebben wij natuurlijk direct op gereageerd als vakbonden: we zijn tegen elke inkrimping van de werkingsmiddelen, maar als het toch gebeurt, dan zeker niet via personeelsvermindering. Het personeel is de echte openbare dienst en dat willen we tot de laatste man en vrouw verdedigen.

Wat zullen de gevolgen zijn voor het publiek?

Het is duidelijk dat de ingreep bij de VRT niet zozeer is ingegeven door begrotingsgedachten, maar wel door de bekommernis voor de private mediagroepen, en voor één groep in het bijzonder. De groep Telenet-VijverTV-Mediahuis is de runner-up bij de commerciële media. Medialaan (VTM en co), eigendom van Roularta en de Persgroep hebben een bussinessmodel gebaseerd op een duopolie/Pax Media met de openbare omroep. Dat werkt en brengt genoeg miljoenen op voor de families De Nolf en van Thillo. Vanuit Vier en VijfTV en vanuit het Mediahuis is er constant geklaag over het bereik van de zenders en de websites van de VRT. Door de VRT een kopje kleiner te maken hoopt de Vlaamse regering, of toch zeker sommigen binnen de coalitie, ruimte te maken voor de derde speler. Want als de dotatie verkleint zal de kijker-luisteraar-surfer het zeker merken.

Verdere interne maatregelen zijn onmogelijk en de enkele die er zijn, hebben we nodig om het sociale evenwicht binnen huis te herstellen. Een voorbeeld: door de bonussen van de managers af te schaffen kunnen we de te lage lonen van het grootste deel van de contractuele medewerkers wat verhogen. Het afschaffen van het aanbod op het derde net na 20u (OP12) vinden we geen goed idee. Doel van de Beheersovereenkomst is om  via die weg jongeren, allochtonen en andere moeilijk bereikbare groepen te betrekken bij het openbare-omroep-gebeuren. De invulling daarvan tot nu was nog niet goed, maar dat is geen reden om daar mee te stoppen.

Jullie deden een alternatief besparingsvoorstel, wat houdt dat precies in?

We hebben geen uitgewerkt alternatief plan. We hebben enkel wat ideeën naar voor geschoven om de éénzijdigheid van de voorstellen van directie en minister te doorkruisen in voorbereiding van de Raad van bestuur van maandag 29 september. De vanzelfsprekendheid waarmee de miserie werd afgewenteld moest doorbroken worden. Ons eerste doel blijft de regeringsplannen terugdrijven, we zijn de enigen die al betoogd hebben als instelling tegen die regering. Met onze voorstellen wilden we gewoon zeggen dat er andere manieren zijn om die 22 miljoen te vinden.

Is er geen gevaar dat jullie voorstel VRT-personeel en personeel van de productiehuizen tegen mekaar opzetten?

Eén van de voorstellen was inderdaad te knippen in de bestellingen bij de private productiehuizen en facilitaire bedrijven. De regering heeft de mond vol over zuurstof aan de bedrijven. VRT geeft jaarlijks tussen de 60 en 70 miljoen aan die bedrijven, die daardoor mensen aan het werk zetten en programma’s leveren of deelnemen aan de realisatie van programma’s. De zuurstof die de regering geeft leidt niet naar meer tewerkstelling, enkel naar grotere winsten en meer euromiljonairs. Met ons voorstel wilden de onsamenhangendheid van de regeringspolitiek aanklagen en hen confronteren daarmee.

Wij zijn als vakbond akkoord dat een deel van de TV-productie (25%) gebeurt door privébedrijven, op voorwaarde dat ze correct omgaan met hun personeel. Wat we wensen is dat iedereen zijn werk in goede omstandigheden kan verderzetten en we gaan ervan uit dat de collega’s van die huizen zich niet van vijand vergissen. De directies van die huizen moeten wel wat gecounterd worden, want zij zijn bij de eerste geruchten over vermindering van VRT-middelen al zelf naar voor gekomen dat zij goedkoper produceren dan wij, wat niet zo is en nergens bewezen wordt (tenzij je een twitter van Siegfried Bracke als bewijs aanvaard).

Bedankt voor het interview!

Print Friendly, PDF & Email