Betoging tegen kernenergie  in drie landen

leo-actiekernergieOngeveer 150 mensen namen zopas deel aan een vrolijke manifestatie door België, Duitsland en Nederland. Het was een zeer korte manifestatie, slechts een kwartier, rond de grenspalen op het drielandenpunt Plombières/Vaast/Gemmenich. De Aachener Aktionsbündnis gegen AKW (AAA, het Aachense actiecomité tegen kernenergie) nam dit initiatief om alvast de definitieve sluiting van de defecte reactoren Doel 3 en Tihange 2 te vieren. Met een glaasje Sekt en de nodige ambiance.

Tussen de concerten door namen Jörg Schellenberg en  Walter Schumacher van de AAA en ikzelf voor Stop Kernenergie het woord. Jörg Schellenberg en Walter Schumacher hadden het over het wetenschappelijk werk dat werd geproduceerd door een reeks internationale experten en toonden overtuigend aan dat het heel onverantwoord zou zijn om de reactoren, die zich in steeds slechtere staat bevinden, terug op te starten.

Ik sprak over het onvermogen van een regering in lopende zaken om te beslissen over de heropstart van de twee reactoren. Electrabel, maar ook Lampiris, een “groene” energieproducent, bedreigen de huishoudens met een prijsverhoging en een black-out, een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening. Dit is pure demagogie: gascentrales en warmtekrachtcentrales in perfecte staat werden door hen stopgezet omdat steenkool een beetje goedkoper is in KW dan gas. Het tekort is verzonnen, er is helemaal geen verband met het stopzetten van de defecte reactoren.

De Belgische beweging tegen kernenergie in al haar geledingen moet zich laten horen om het heropstarten van deze 2 reactoren te beletten. Ze zijn 1000 tot 10000 keer gevaarlijker dan een normale reactor. Terwijl Fukushima, dat zich gelukkig op 240 km van Tokyo bevindt, nog steeds de oceaan en atmosfeer van onze planeet vervuilt, zou het onverantwoordelijk, zelfs crimineel, zijn om de reactor van Doel 3 herop te starten, een reactor die zich in een SEVESO-zone bevindt op 12 km van de Grote Markt van Antwerpen. Een zwaar ongeval in Doel zou meebrengen dat meer dan negen miljoen mensen moeten geevacueerd worden in een straal van 75 km rond de kerncentrale, waarvan miljoenen nadien niet meer naar huis zouden kunnen terugkeren.

10437789_875613859121838_2549340467146265574_n

Print Friendly, PDF & Email