Betoog mee tegen kernenergie

thnage14We nodigen je vriendelijk uit om samen met ons te betogen op zondag 9 maart te Brussel, vertrekkend vanuit het Noordstation om 2 uur. Een vreedzame, creatieve en vastbesloten betoging. Waarom betogen? Hieronder onze eisen en een woordje uitleg.

Tihange 1 moet nu dicht zoals Doel 1 en Doel 2.

Het is dank zij onze beweging dat de oude reactoren Doel 1 en Doel 2 volgend jaar gesloten worden. Gedurende 40 jaar vormden ze een bedreiging voor Antwerpen: de Grote markt ligt op 12 km van de SEVESO-zone waarin deze schrootreactoren staan. Tihange 1, de Luikse reactor die eveneens in 1975 in gebruik werd genomen, blijft nog 10 jaar open. Nederland gaat nog een stapje verder: Borssele, bij Gent, heeft een vergunning om nog 20 jaar open te blijven.

Doel 3 en Tihange 2 moeten nu dicht omdat hun reactorvatwand op duizenden plaatsen scheurtjes vertoont.

In de wand van het reactorvat, het ene unieke, onvervangbare en onherstelbare onderdeel van een kernreactor, van de reactor Doel 3 zitten er 8.000 bolvormige scheurtjes; met een doormeter van gemiddeld 1 cm, de grootste 2.5 cm. Op de meest verzwakte plaatsen van de reactorwand zijn er zo’n 40 van die scheurtjes in 1 dm³, het volume van een liter. Een reactorvat in die staat zou nooit toegelaten worden in een nieuwe reactor zegt de FANC. Waarom dan wel in een oude reactor? De toestand van Tihange 2 is vergelijkbaar, met 2.000 scheurtjes.

Uitstappen uit kernenergie, op naar hernieuwbare energiebronnen !

We hebben een onmiddellijke oplossing om de stroomproductie te vrijwaren: de zon- en windenergie combineren met moderne gasturbines, die bestaan maar stil liggen. Deze gasturbines kunnen de leemtes van de hernieuwbare bronnen opvangen. Er kunnen enorme energiebesparingen gebeuren via isolatie en het stoppen van stroomverspilling. Een stroomtekort is ondenkbaar.

Gratis groene stroom voor alle basisbehoeften!

Elke burger heeft recht op stroom voor zijn essentiële behoeften, bijvoorbeeld verlichting. Wat een normaal verbruik overstijgt wordt zeer duur, bijvoorbeeld zijn privé zwembad verwarmen. Elke burger heeft recht op stroom die zo weinig mogelijk uit fossiele of kernenergie voort komt.

Werkzekerheid voor de werknemers van de kerncentrales in de energiesector!

Veel werknemers van de kernenergiesector verliezen het vertrouwen dat ze hadden in Electrabel. Het is vandaag mogelijk een discussie aan te gaan met hun organisaties om hen te verzekeren dat de sluiting van de reactoren niet op hun kap gaat gebeuren wanneer de onvermijdelijke herstructurering gebeurt. De reactors sluiten, voor of na de catastrofe. Deze werknemers zijn niet pro kernenergie maar anti afdanking. We begrijpen dat en garanderen een reclassering in de energiesector wanneer we onze slag thuishalen, zoals in Duitsland.

Atoombommen weg uit België!

Deze kernwapens die de VSA dreigen in te zetten voor een onmenselijke oorlog mogen niet bij ons opgeslagen worden. De modernisering ervan gaat België verplichten nieuwe F35 jachtbommenwerpers te kopen voor 6 miljard Euro.

We hebben vooral zin om je op de betoging te verwelkomen. We moeten verder druk zetten op de overheid om Doel 1 en doel 2 ècht te doen stilleggen in 2015.

We hebben ook een financieel steuntje nodig. Stort een kleine bijdrage op onze rekening

Nucléaire Stop kernenergie IBAN: BE95 5230 4315 3658 BIC: TRIOBEBB 
De flyer van deze actie kunt u hieronder downloaden :
A3 formaat
A6 formaat 

Print Friendly, PDF & Email