In verzet tegen het Zomerakkoord – een dossier van de SAP

Al onze artikels rond het Zomerakkoord gebundeld in een handig dossier. Om gratis en voor niks te downloaden en verder te verspreiden. Met dit dossier hoopt de SAP (Socialistische Arbeiderspartij) een bijdrage te leveren aan het verzet tegen de nieuwe reeks antisociale maatregelen vervat in het Zomerakkoord van de regering Michel. Zin om met ons […]

Vakbeweging van impasse naar mobilisatie?

Het ‘Zomerakkoord’ van de regering Michel bevat allerlei voornemens. Samen komen deze neer op een verregaand flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden in alle sectoren van het economisch leven. Voornemens zijn echter geen beslissingen. Daarom bevat het ‘Zomerakkoord’ wel ramingen, maar geen gedetailleerde berekeningen. Daarom ook zal het uitvoeren van die voornemens aanleiding geven tot talrijke discussies […]

Het zomerakkoord van de regering Michel: een recept voor onzekerheid en ongelijkheid

We publiceren hieronder het uitgebreide standpunt over het zomerakkoord van de regering Michel door Hart boven Hard. Deze tekst biedt heel wat nuttige informatie en geeft hopelijk mee een aanzet tot het opnieuw op gang trekken van breed sociaal verzet tegen het beleid van sociale afbraak. (redactie SAP-Rood) De vakantie is finaal voorbij, terug allemaal […]

Maatregelen rond arbeidsreglement zoveelste aanval op syndicale rechten

Het ‘Zomerakkoord’ van de federale regering Michel bevat allerlei voornemens, die voor het grootste deel neerkomen op deregulering van de arbeid. Maar dat is niet alles. Hoewel de regering steevast ‘sociaal overleg’ in het vooruitzicht stelt, is ze tegelijk ook bezig met het veranderen van de krachtsverhoudingen in het nadeel van de vakbonden. Nacht- en zondagwerk […]

Patronaat terecht tevreden met Zomerakkoord

Zoals geweten is de echte baas van schaduwpremier Bart De Wever het VOKA. Onder de titel Zomerakkoord federale regering: belangrijke elementen voor de bedrijven geeft Tom Demeyer, woordvoerder van VOKA, volgende commentaar: “Op 26 juli 2017 stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Dit akkoord combineert de opmaak van de begroting 2018 met een heleboel […]

Waarom NMBS het thema bij uitstek van verkiezingen 2019 moet zijn

Als de federale regeringscoalitie van N-VA met CD&V, Open Vld en MR standhoudt, komen er parlementaire verkiezingen in mei-juni 2019. Deze regering wil de NMBS (1) privatiseren. Tijd om van de NMBS een hoofdthema van het electoraal debat te maken. De trein staat immers symbool voor alles wat verkeerd loopt met het neoliberale regeringsbeleid, sociaal […]

Hervorming winstpremies, paard van Troje van het nieuwe management

Eén van de ‘sociaaleconomische hervormingen’ waartoe de regering in het zogenaamde zomerakkoord besliste, betreft het uitkeren van winstpremies. Dankzij deze hervorming wordt het vanaf 1 januari 2018 voor werkgevers makkelijker om hun werknemers ‘te laten delen in de winst’. Waarover gaat het precies en wat zijn de concrete gevolgen voor werknemers? Vraag van patronaat Deze […]

Te wapen!

Met een zogenaamd ‘Zomerakkoord’ tracht de regering Michel zichzelf een nieuw elan aan te meten. Het resultaat is een lange lijst aan voornemens, waarin elke coalitiepartner wel iets vindt om tevreden over te zijn. Tegelijk hebben alle coalitiepartners ook gegronde redenen om te twijfelen aan de haalbaarheid van voornemens die ze minder interessant vinden. De […]

Actie tegen besparingen en voor meer personeel bij FOD Financiën

Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zit het personeel op zijn/haar tandvlees. Jarenlang kenden de elkaar opvolgende regeringen slechts een woord: besparen. Een van de manieren om de besparingsdoelstellingen te halen (naast het schrappen in vergoedingen), bestaat eruit dat personeelsleden die de FOD verlaten (omwille van pensioen, ziekte, ontslag,…) niet allemaal vervangen worden. Op die […]

BBTK – Mechelen tegen verkoop ziekenhuis door stad Mechelen

Eind vorig jaar kondigde het stadsbestuur van Mechelen (Open VLD, CD&V, Groen en N-VA) aan dat ze de ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest in de vitrine wil zetten om tegen november 2018, wanneer deze site terug in handen komt van het OCMW – Sociaal Huis, potentiële vastgoedinvesteerders te bereiken. Tot dan is het nog een van […]