Congres van de Algemene Centrale:  pleidooi voor nieuw actieplan en debat over politiek alternatief

zonderonsWe publiceren onderaan het persbericht van de Algemene Centrale van het ABVV. De AC telt ongeveer 400 000 leden, uit de bouw, industrie (petrochemie, glas, papier,…), diensten (schoonmaak,…) en de non-profit. Op het op 11, 12 en 13 december gehouden statutair congres van de centrale bevestigden de militanten van de AC duidelijk hun wil om een langdurige strijd aan te gaan tegen de federale regering en haar besparingsplannen. Er was ook een ander markant politiek feit op het congres: waar ditmaal geen enkele verantwoordelijke van de PS aanwezig was op het congres (wel van de sp.a), nam het congres een belangrijk voorstel aan van de AC-afdeling van Charleroi tijdens het debat over de politieke verwachtingen van de centrale. Hieronder de tekst.

14. Onze politieke verwachtingen

(…)

14.5. Op middellange termijn zullen we meewerken aan de oprichting van een progressieve linkse think tank. Die moet het maatschappelijk debat beïnvloeden om het huidig credo dat er geen alternatief is tegen te spreken. Die moet ook onze alternatieven verdedigen en promoten.

Amendement Charleroi: “We moeten het debat aangaan over de initiatieven die in bepaalde gewesten zijn genomen rond onze politieke opstelling (bijvoorbeeld: de oproep van 1 mei 2012 van het ABVV van Charleroi).”

Deze simpele zin riep in de wandelgangen een belangrijk debat op. In tegenstelling tot wat verwacht werd, en verdedigd werd door de amendementencommissie, werd dit amendement toch goedgekeurd en opgenomen in de prioriteiten van de AC voor de komende vier jaar.

De steun voor het amendement kwam in de eerste plaats van de afgevaardigden van Antwerpen, Limburg, Mons-Borinage, Namen, Luxemburg en Verviers. De afdeling Luik en een reeks andere waren tegen. Het eindresultaat was nogal ongewoon voor een vakbondscongres (waar quasi-unanimiteit spijtig genoeg dikwijls de regel is) met een meerderheid voor het amendement van rond de 55-60%.

Het succes van dit amendement is een overwinning voor heel de syndicale linkerzijde. Ze laat toe een breder democratisch debat te voeren in gans de Algemene Centrale over de kwestie van het politiek verlengstuk. Nu moeten we er natuurlijk nog op letten dat het congresbesluit de komende maanden ook effectief wordt uitgevoerd, en of dit voor opheldering kan zorgen rond bepaalde ideeën die op meerdere niveaus in de vakbond leven.

De speerpuntentekst bevat ook het idee van een “links front”, maar in een optiek die sterk lijkt op die van de Franse “gauche plurielle”. Ter herinnering: het ging toen om een “linkse” regering die meer privatiseringen heeft doorgevoerd dan de voorgaande rechtse regeringen, zo breed het pad effende voor de terugkeer van het FN, en waarvan de herhaling bij ons, hoe hypothetisch het perspectief vandaag ook is, vooral die linkerzijde die echt tegen de besparingen opkomt en antikapitalistisch links zwaar dreigt te kosten, als ze in die val zouden trappen.

Wat er ook van zij, de Oproep van het ABVV van Charleroi kent waarschijnlij een nieuw leven. Aan de militanten van de Algemene Centrale om mee het debat over de maatschappij die we willen en de politieke instrumenten die we nodig hebben om er te raken, op te nemen.

Statutair congres roept op tot stakingen en acties tot de regering zijn oren en zijn ogen opent

Van 10 tot 13 december verzamelden 700 militanten en 100 gasten uit binnen- en buitenland in Blankenberge voor het statutair congres van de Algemene Centrale-ABVV. Het congres lanceerde een oproep om actie te blijven voeren tegen de desastreuse maatregelen van de regering Michel I.

Het congres verkoos zijn leidende instanties. Aan het hoofd daarvan werd Paul Lootens aangesteld als voorzitter en Werner Van Heetvelde als algemeen secretaris.

De debatten draaiden rond speerpunten die de komende jaren de aandacht zullen krijgen van de 13.000 militanten van de Algemene Centrale-ABVV. Het gaat dan over fatsoenlijk werk en fatsoenlijk loon, eerlijke fiscaliteit, betere preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het gaat over de strijd voor vrije vakbondsactie en vrije onderhandelingen, over een sociaal Europa en een wereld van vrede en rechtvaardigheid. Daarnaast dringt het congres ook aan op nieuwe vakbondsstructuren.

Uiteraard was ook het conflict met de werkgevers en de regering over de besparingsplannen een brandend heet gespreksonderwerp. Voor de militanten is het duidelijk: de regering verroert geen vin en de werkgevers willen veel harder ingrijpen dan nu de bedoeling is. Dat is onduldbaar. Het verlies aan inkomen en bescherming is voor de werknemers gigantisch, en de zwakste groepen worden nog het hardst getroffen. Daarom roept het congres op om het sociaal protest voort te zetten na de algemene staking van 15 december.

Het congres dringt aan om samen met de andere vakbonden een verder actieplan uit te werken.

Alle ontwerpteksten voor het congres van de Algemene Centrale kan je hier  vinden. Helaas werden er enkel de ontwerpteksten gepubliceerd, niet de teksten zoals ze uiteindelijk na amendering door het congres gestemd werden.

Print Friendly, PDF & Email