De algemene staking van het ABVV in Antwerpen: relatief succes, ondanks machtsvertoon politie

24 juni Antwerpen De Lijn 5

In en rond de stad Antwerpen werd het stakingsparool van het ABVV relatief goed opgevolgd. We schrijven “relatief” omdat deze stakingsactie niet georganiseerd werd door een eensgezind gemeenschappelijk vakbondsfront. Enkel het ABVV riep op tot deze staking. De socialistische vakbond wil daarmee onder meer de regering waarschuwen om in de zomerperiode geen nieuwe besparingsmaatregelen goed te keuren, die de werkende bevolking nog eens 8 tot 9 miljard € kunnen kosten. Daarnaast verzet het ABVV zich ook tegen de zogenaamde ‘Wet Peeters’ (een reeks voorstellen die neerkomen op een drastische flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden én een ondermijning van bestaande CAO’s).

De staking begon ’s morgens in alle vroegte op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. Militanten van de Algemene Centrale (de grootste arbeiderscentrale van het ABVV) blokkeerden er met piketten de doorgang. Traditioneel gaan dergelijke vreedzame acties steeds gepaard met brandende paletten. Echter, het bestuursakkoord van de rechtse coalitie (die ook de stad Antwerpen bestuurt) stelt in paragraaf 244 het volgende: “De stad zal zich inspannen om (…) in ieder geval blokkades van de haven ter allen prijs te vermijden”. Het stadsbestuur zette dit keer dan ook een grote ordemacht in, onder andere gewapend met een waterkanon en een bulldozer (sic). Dit machtsvertoon diende echter niet om brandjes te blussen, maar wel om de aanwezige militanten uiteen te drijven. Vervolgens werd beroep gedaan op de brandweer, om de brandende paletten zelf te blussen. De brandweerlui stonden duidelijk niet te springen om als stakingsbreker op te treden. Ze namen dan ook hun tijd voor het bluswerk.

Tijdens de schermutselingen met de politie aan de Scheldelaan werd ook Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt samen met een tweedee ABVV-militant gearresteerd, terwijl hij nochtans gewoon op het voetpad stond. Bij monde van federaal ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw werd fel geprotesteerd tegen het de facto inperken van het stakingsrecht. Tegelijk werd de onmiddellijke vrijlating geëist van Bruno Verlaeckt. Uiteindelijk werden beide vier uur vastgehouden door de politie…

Ondertussen werd er ook gestaakt in de metaalsector. Daar concentreerden de acties zich bij de grote bedrijven in de Kempen, zoals Van Hool en DAF. Daarnaast legde ook een groot deel van het personeel van de Antwerpse stadsreiniging het werk neer. De ACOD-sector Lokale en Regionale Besturen (LRB) organiseerde daartoe een piket aan de Straalstraat te Merksem.

Bij het spoor werd het actiecomité van de ACOD-sector Spoor helaas niet bijeengeroepen om de staking te organiseren. De Nederlandstalige vrijgestelden van ACOD-Spoor beslisten bovendien op eigen houtje om deze keer geen piketten te plaatsen, naar verluidt “om de media geen munitie te geven”. Ondanks deze lankmoedige houding dienden meerdere treinen afgeschaft te worden, om reden van “verstoring door een staking van een deel van het personeel”.

Bij De Lijn reden in het Antwerpse slechts 20% van de bussen en trams. Hetgeen betekent dat ook een flink deel van de collega’s die niet aangesloten zijn bij de ACOD het werk neerlegde. Aan het depot van De Lijn aan de Draakplaats werd niet alleen een piket opgesteld, maar ook een kleine personeelsvergadering gehouden. Daar werden de bekommernissen van het personeel verwoord door enkele afgevaardigden van de ACOD.

Ook het binnenvaartverkeer ondervond grote hinder. Niet in het minst omdat militanten van de ACOD-sector Overheidsdiensten de sluis te Wijnegem met een piket blokkeerden. Dezelfde sector plaatste ook piketten aan enkele gevangenissen, waaronder die te Mechelen.

In de distributiesector werd dan weer gestaakt door de bediendebond BBTK. Zij plaatsten informatieve piketten aan tal van grootwarenhuizen (Albert Heijn, Delhaize, Lidl, Colruyt,…). Met pamfletten en in geanimeerde discussies legden zij aan het publiek uit waarom ze actie voeren.

Alle omstandigheden in acht genomen, was de staking vrij succesvol. Zeker als je rekening houdt met de tegenwerking door de media, het machtsvertoon van de Antwerpse politie en het lankmoedige optreden van sommige vakbondsverantwoordelijken. De militanten van het ABVV hebben eens te meer bewezen dat zij weten wat te doen ter verdediging van de werkende mensen en hun belangen.

Een fotoreportage

Antwerpse politie ontruimt piketten Scheldelaan

24 juni Antwerpen Scheldelaan 1

24 juni Antwerpen Scheldelaan 3

24 juni Antwerpen Scheldelaan 5

Piket bij De Lijn in Antwerpen

24 juni Antwerpen De Lijn 1

24 juni Antwerpen De Lijn 3

24 juni Antwerpen De Lijn 5

Print Friendly, PDF & Email
Share This