De betrouwbaarheid van kernenergie                                                                                                        

Raf-Sap-nukes14Doel 4, die vorige week na sabotage is stilgelegd, komt dit jaar niet meer in bedrijf, zegt Electrabel. Sherlock Holmes, en voor hem Seneca, zouden zeggen: “Who benefits from the crime?”.De stroomprijzen gaan waarschijnlijk stijgen en er wordt gesuggereerd dat er elektriciteitstekorten zullen zijn vanaf november. Dat de electriciteitsreuzen Electrabel en Luminus dit jaar voldoende gas- en cogeneratiecentrales stilgelegd hebben omdat electricteit uit gas een beetje duurder uitkomt dan uit steenkool of kernreactoren, wordt verzwegen. We krijgen dus vanaf nu stroom die smerig, gevaarlijk en duur wordt.

Het energieprobleem in Belgie in een notendop: begin dit jaar werkten alle zeven kernreactoren in Belgie nog, zij produceerden op dat moment samen 5.926 megawatt. Op dit ogenblik werken er nog maar vier en vanaf september zullen nog maar drie reactoren werken, want dan gaat Tihange 1 in onderhoud. Vanaf dan produceren de resterende drie reactoren nog maar 1.912 Megawatt, liefst 68 procent minder dan begin dit jaar. Belgie heeft een electrictietsverbruik in de winter van ongeveer 12.000 MW (tegen 8 a 9.000 MW nu).

Duidelijk wordt dat de afhankelijkheid van weinig maar enorm grote productie-eenheden de kwetsbaarheid vergroot. En kernenergie is bij uitstek grootschalig. Kernenergie is niet de oplossing maar het probleem. De energiereuzen moeten dringend onder openbare contrle gebracht worden, bijvoorbeeld door ze te nationaliseren.

Terwijl in Belgie de helft van de kerncentrales stilliggen, zijn in Duitsland de everzwijnen nog steeds te radioactief voor menselijke consumptie door het ongeluk in Tsjernobyl, intussen ruim 28 jaar geleden. Onderzoek van 586 zwijnen die in de Duitse staat Thüringen werden doodgeschoten, toont aan dat bijna 10 procent te radioactief zijn om op te eten. Het probleem betreft vooral zwijnen die in de bossen leven. Die woelen de grond om en vreten vervolgens wortelstelsels van paddenstoelen op. Daarin wordt radioactief cesium geconcentreerd dat bij de kernramp in 1986 vanuit Oekraïne naar Midden-Europa waaide.

Cesium (137) heeft een halfwaardetijd van ongeveer 30 jaar en vervalt dan in een andere isotoop (barium-137). Dus nu is nog steeds meer dan de helft van de radioactiviteit van cesium aanwezig die vrijkwam bij het ongeluk in Tsjernobyl. Binnen 30 jaar nog een  vierde…

Bronnen: 

LAKA (Amsterdam) en de Limburger (Maastricht): http://www.limburger.nl/article/20140816/ANPNIEUWS02/140819105

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This