De Jonge Antikapitalisten gooien zich in de strijd !

JAKVijf jaar geleden werden de Jeunes Anticapitalistes (JAC) opgericht door een groep jongeren die verontwaardigd waren door de ravages van het kapitalisme en het patriarchaat, actief werden in sociale bewegingen zoals de studentenstrijd, zich echter niet vonden in de ideeën van de bestaande politieke jongerenorganisaties, geïnteresseerd raakten in de ideeën van de Socialistische Arbeiderspartij / Ligue Communiste Révolutionnaire (SAP/LCR) en daarop beslisten om een nieuwe jongerenorganisatie op te richten.

De JAK zijn een autonome jongerenorganisatie in politieke solidariteit met de SAP. Dit houdt concreet in dat we eenzelfde visie hebben over de verschillende belangrijke strijdpunten waarvan ecosocialisme en feminisme. Maar we behouden onze vrijheid om zelf te kiezen hoe we ons organiseren en ageren. De JAK willen alle geïnteresseerde scholieren, studenten, jonge werknemers en werklozen organiseren om samen sterker te staan om de wereld te begrijpen en te veranderen.

Vertrokken vanuit een Franstalige Brusselse groep, breidt de organisatie uit. Sinds kort zijn er lokale afdelingen in Louvain-la-Neuve en Nederlandstalig Brussel. Ook zijn er contacten in verschillende andere steden zoals Antwerpen en Leuven die nog niet de kracht hebben voor een lokale groep, maar wel al deelnemen aan nationale activiteiten zoals de antikapitalistische lenteschool, het internationaal jongerenkamp en talrijke nationale mobilisaties (nationale betoging tegen de GAS, voor de uitstap uit kernergie en tegen het politiegeweld binnenkort, klimaattrein naar Warschau en eind 2015 naar Parijs,…).

Vanuit deze motivatie die ook aan Nederlandstalige kant toeneemt, hebben de JAC/JAK op een nationale conferentie beslist om de structuur van de organisatie tweetalig te maken. Op voorstel van de Nederlandstalige leden beslisten we om de volgende structuren op poten te zetten:

  • We vertalen de statuten naar het Nederlands en beogen de aanmaak van Nederlandstalig materiaal (logo, vlaggen, stickers).
  • We creëren een Nederlandstalige mailinglijst waarmee we geïnteresseerden op de hoogte kunnen houden van de verschillende nationale activiteiten.
  • Sociale media zijn de laatste jaren belangrijk geworden, ook voor politieke activiteiten. De Franstalige facebook-pagina is erg succesvol. We maken ook een Nederlandstalige pagina.
  • We beogen voor de toekomst een Nederlandstalige website maar gaan van start met de Nederlandstalige artikels op de bestaande JAC-website (anticapitalisme.be) te plaatsen.
  • We zijn van plan om een 4-maandelijkse publicatie uit te brengen. We kijken vol verwachting uit naar het eerste Franstalige krantje dat uitkomt op 1 mei en bekijken in functie daarvan of dit ook aan Nederlandstalige kant mogelijk is.
  • We beogen op de langere termijn en van zodra mogelijk de oprichting van lokale afdelingen in verschillende steden.

Wie kennis wil maken met de JAK kan ons alvast contacteren op info@anticapitalisme.be of op één van de volgende afspraken op het terrein:

– Zondag 9 maart: betoging voor een uitstap uit kernenergie. Afspraak om 14u aan het Noordstation in Brussel

– Zaterdag 15 maart: betoging tegen politiegeweld. Afspraak om 15u op het Fontainasplein in Brussel.

– Zondag 16 maart: betoging voor de afschaffing van de gesloten centra. Afspraak om 14u in het Parc de l’Hopital de la Citadelle in Luik.

– Donderdag 20 maart: antifascistische betoging tegen de NSV “Jobs, geen racisme”. Afspraak om 19u aan het station van Berchem (Antwerpen).

– Zondag 30 maart: betoging voor het recht op abortus. Afspraak om 14u op het Poelaartplein in Brussel.

Tot binnenkort!

Print Friendly, PDF & Email