De SAP veroordeelt het in de gevangenis houden van Bernard Wesphael

sap-justiceDe SAP veroordeelt het in de gevangenis houden van Bernard Wesphael en de hypocriete instrumentalisering van de strijd tegen het geweld op vrouwen in deze zaak.

Bernard Wesphael werd in voorlopige hechtenis genomen omdat het parket van oordeel was dat er sprake was van een flagrant delict. De experten van het parket oordeelden bovendien dat schuldig was aan geweld, dus aan moord.

Het rapport van de tegenexpertise uitgevoerd door universitaire artsen verdedigt daartegenover de stelling dat de echtgenote van Bernard Wesphael geen geweld zou ondergaan hebben. Volgens hen zou een mengeling van alcohol en medicijnen de oorzaak zijn van haar tragisch overlijden. Nochtans verzocht de procureur op vrijdag 4 april Bernard Wesphael verder in de gevangenis te houden, met als motief « dat de samenleving niet zou begrijpen » dat een afgevaardigde in deze omstandigheden zou worden vrijgelaten.

De SAP veroordeelt dit populistisch argument. Er is geen reden waarom Bernard Wesphael een strengere behandeling zou ondergaan dan anderen, louter omdat hij parlementair is, des te meer omdat tegelijkertijd verantwoordelijken van machistisch geweld ongestraft hun gang blijven gaan.

De kandidaten en kandidates van de SAP op de lijsten van PVDA+ en PTB-GO (Gauche d’Ouverture) voeren campagne op basis van een programma dat ondermeer een nationaal plan voor de strijd tegen machistisch geweld verdedigt. Een plan dat vrouwen die slachtoffer werden van zulk geweld toelaat hun leven herop te bouwen en de uitvoerders van zulk geweld verplicht de verantwoordelijkheden van hun daden op te nemen naar de samenleving toe.

In België staan we nog zeer ver af van de toepassing van zulk plan, een aanpak die gelet op de realiteit nochtans onontbeerlijk is. Nog geen maand geleden maakte het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een schatting bekend waaruit blijkt dat 36% van de vrouwen in ons land een vorm van fysisch of seksueel geweld heeft ondergaan sinds ze de leeftijd van 15 jaar bereikten. Hierbij zij opgemerkt dat zulke cijfers meestal een onderschatting zijn. Maar, met of zonder plan van strijd tegen machistisch geweld, maatregelen tegen de daders ervan kunnen niet genomen worden zonder rekening te houden met hun juridische rechten.

Voor de SAP toont deze zaak eens te meer het misbruik aan dat in België wordt gemaakt van de voorlopige hechtenis, een misbruik dat regelmatig wordt aangeklaagd door het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen en de Liga voor de rechten van de mens. In 2010 zaten 35% van de gevangenen in ons land in voorlopige hechtenis.

Als Bernard Wesphael schuldig is, moet hij worden gestraft. In afwachting  is er het vermoeden van onschuld. Bernard Wesphael moet worden vrijgelaten.

Print Friendly, PDF & Email
Share This