De solidariteitscampagne van de BAVI met de revolutie in Vietnam (1965-1975)

Victory_in_Battle_of_Dien_Bien_PhuVeertig jaar geleden bevrijdden de Vietnamese revolutionairen Saigon (herdoopt tot Ho Chi Minh-stad) na meer dan 10 jaar verzet tegen de Amerikaanse imperialistische agressie. Ter gelegenheid van deze verjaardag bezorgde de geschiedenis-student Neal Michiels ons een verkorte en meer leesbare versie van zijn onderzoek over “De solidariteitscampagne van de Belgische afdeling van de Vierde Internationale (BAVI) met de “revolutie” in Vietnam: de opvattingen en de realisatie” die we hier publiceren. Het volledige document is beschikbaar op http://vub.academia.edu/NealMichiels.

In een eerste deel wordt uitgelegd waarom de solidariteit met Vietnam zo belangrijk was voor de BAVI. In een tweede deel wordt de solidariteitscampagne concreet bekeken aan de hand van zes onderscheiden actievormen: sensibilisatie, de socialistische revolutie in eigen land, massamobilisaties in eenheidsfront, acties met eigen ordewoorden, de mobilisatie van de arbeidersbeweging en materiële steun.

Je kunt dit document in formaat .pdf hier downloaden

Print Friendly, PDF & Email
Share This