Een verslag van de stakingsdag op 24-11 bij Ford Genk

genk1De provinciale staking van 24 november werd ook in Limburg goed opgevolgd, ook bij Ford Genk dat binnen enkele maanden definitief zal sluiten. Een kort verslag.

Ondanks de tegenwerking op alle gebied van de Ford-directie die de mensen aanzette niet te staken, zijn we erin geslaagd om de productie lam te leggen. Bij Ford in Genk liep geen enkele wagen van de band. De week voordien probeerde de directie nog afspraken te maken, sommige afdelingen moesten ook al hun mensen oproepen uit tijdelijke werkloosheid. Dit om toch maar genoeg mensen te hebben .

Wij werkten van binnenuit om het personeel te overtuigen. Nogal wat onder hen hadden immers schrik dat er aan hun premie ging geraakt worden als ze mee staakten. Niemand ontkrachte dit op papier, dus bleef die angst. We besloten dan maar zelf een flyer te maken in het bedrijf. Dit sloeg aan en plots gingen veel mensen onze inzet waarderen. De directie voelde de druk toenemen.

Ze brachten op hun beurt een mededeling uit die de boodschap bracht dat er zeker zou gewerkt worden.

De dag zelf verzamelden we aan de fabriekspoorten en zelfs op de toegangswegen om de mensen die toch nog kwamen opdagen ervan bewust te maken dat onze strijd nodig is .Velen keerden naar huis terug na een paar uur vastgezeten te hebben in het verkeer. Maar ook daarna belde de Ford-directie deze mensen nog thuis op. Ze zouden hen hun volledig loon betalen als ze nog zouden komen opdagen. Ondanks dit alles is het hun dus niet gelukt om productie te maken.

Het onevenwicht dat ontstaan is na de aankondiging tot sluiting tussen de toeleveringsbedrijven en Ford is hiermee ook weggewerkt. Nu lag het zwaartepunt van de staking immers aan de voorkant en kon er ook bij de toelevering niet gewerkt worden. Onze fabriek zal hoe dan ook gesloten worden eind dit jaar ,maar wij zien dit als een belangrijke overwinning tegen de macht van een multinational als Ford. Ook onze mensen gaan in de toekomst immers zwaar getroffen worden door de maatregelen van deze regering.

Print Friendly, PDF & Email
Share This