Eenheid bij de verkiezingen in mei 2014

versap2De inzet van de verkiezingen in mei 2014 is enorm:

• Aangevuurd door VBO, Voka en Unizo wil de rechterzijde van deze verkiezingen een referendum maken over haar plannen om de sociale verworvenheden van 150 jaar klassenstrijd drastisch terug te schroeven. • Het extreme centrum (groenen en sociaal­ en christen­democratie) hoopt door een aanpak van ‘het minste kwaad’ vooral zichzelf (weer) aan regeringspostjes te helpen.

• De Europese Commissie wacht de uitslag van de verkiezingen af om onmiddellijk daarna haar draconische eisen op despotische wijze op te leggen aan samenleving en werkende bevolking.

Tegenover deze overweldigende druk heeft de SAP eens goed in de spiegel gekeken. Wij menen dat het van groot belang is dat er tijdens deze verkiezingscampagne – maar vooral ook daarna, in de parlementen! – een stem kan weerklinken die de belangen van de werkende klasse compromisloos kan vertolken.

Daartoe is eenheid en samenwerking van zoveel mogelijk linkse krachten absoluut onmisbaar!

Vandaar dat de SAP (Socialistische Arbeiderspartij – Belgische afdeling van de Vierde Internationa­ le) beslist heeft om voor deze verkiezingen samen te werken met de PVDA (Partij van de Arbeid). Beide politieke krachten sloten daartoe een akkoord, waarbij de SAP kandidaten zal leveren voor de lijsten van de PVDA. Om dit akkoord en de gevolgen ervan toe te lichten, nodigt de SAP u vriende­ lijk uit voor:

een informatie­ en discussieavond op vrijdag 31 januari 2014, om 19u30 in De Groene Waterman (kelder) Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Naast uzelf zullen onder meer Ida Dequeecker, Peter Veltmans en Thomas Weyts het woord voeren.

Aansluitend bieden we een nieuwjaarsdrankje ­en hapje aan.

IEDEREEN WELKOM!

——————————————————–

Gelieve in te schrijven door deze strook ingevuld terug te zenden:

• ofwel naar postbus 60, 2018 Antwerpen • ofwel (liefst!) via e­mail naar sapantwerpen@gmail.com

NAAM:  ………………………………………………….……………………….
ADRES: …………………………………………………………………………..
POSTCODE: …………………………………………………………………..
WOONPLAATS: ..…………………………………………………………..…
E­MAIL:  ………………………………………………………………..………

Je kan onze pamflet (pdf) hier downloaden

Volg ons Facebookevent en like onze Facebookpagina!

Print Friendly, PDF & Email