Feministisch Sociaal-economisch Platform roept op voor 6-11

vrouwen-strijdHet Feministisch Sociaal-economisch Platform sluit aan bij de nationale manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 6 november en formuleert eigen eisen. De federale plannen zullen vrouwen immers hard raken en de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen alleen maar doen toenemen.

Nochtans engageert de federale regering zich in het regeerakkoord om de genderdimensie te integreren in elk beleidsdomein zodat bestaande ongelijkheden worden weggewerkt en het overheidsbeleid geen ongelijkheden tussen vrouwen en mannen creëert of versterkt. Bovendien belooft ze om oog te hebben voor de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economische hervormingen.

Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform stelt vast dat deze intenties in flagrante tegenspraak zijn met de plannen in de andere hoofdstukken van het regeerakkoord. Enkele voorbeelden:

– De inkomensgarantie-uitkering (IGU) bij onvrijwillige deeltijdse arbeid daalt sterk: niet alleen wordt het bedrag opnieuw afhankelijk van de gezinssituatie, de uitkering wordt ook na 2 jaar gehalveerd. 79% van de getroffenen zijn vrouwen. Onvrijwillige deeltijdse arbeid komt heel vaak voor in ‘vrouwelijke’ sectoren zoals de dienstencheques, schoonmaak en distributie waar de lonen al laag zijn.
– De regering streeft naar meer flexibiliteit door de arbeidsduur op jaarbasis te berekenen en meer mogelijkheden te creëren voor deeltijds werk, overuren en glijdende arbeidsuren. Die verhoogde flexibiliteit moet allereerst werkgevers toelaten om beter in te spelen op de conjunctuur. Het valt ten zeerste te betwijfelen dat deze maatregel de combinatie van arbeid en gezin zal ten goede zal komen. De regering onderzoekt ook de invoering van een ‘loopbaanrekening’, waarbij je tijd of loon spaart voor wanneer je later je loopbaan onderbreekt of een uitkering wil aanvullen. Zo‘n loopbaanrekening zal de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen nog vergroten: vooral vrouwen zullen hun loopbaan onderbreken om voor anderen te zorgen.
– Het optrekken van de leeftijd voor het vervroegd pensioen tot 63 jaar mits een loopbaan van 42 jaar maakt de toegang voor vrouwen hier quasi onmogelijk. Vrouwen hebben gemiddeld een loopbaan van 35 jaar, inclusief gelijkgestelde dagen. In die gelijkgestelde dagen zit dan nog eens een groot stuk werkloosheid waarvan het in het nieuwe regeerakkoord niet duidelijk is of men het nog zal meetellen.

Bovenop deze plannen komt een versterking van de besparingsmaatregelen van de vorige regering.

– In 2012 werd de inschakelingsuitkering beperkt tot 3 jaar, voor samenwonenden ongeacht hun leeftijd, voor de anderen vanaf hun 30ste verjaardag. Twee derden van wie in 2015 op basis hiervan zal worden uitgesloten, is vrouw. Een kwart van hen heeft kinderen ten laste. Contracten van korte duur en deeltijdse jobs maken het hen moeilijk om het stelsel van de inschakelingsuitkering te verlaten: je moet immers voldoende gewerkt hebben om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van werk. De huidige regering verstrengt nog de voorwaarden voor een inschakelingsuitkering. Wie jonger is dan 21 moet een diploma kunnen voorleggen en wie ouder is dan 25 kan geen aanvraag meer doen.
– Tijdens de vorige legislatuur werd in de definitie van ‘passend werk’ de woon/werk-afstand uitgebreid van 25 tot 60 km, ongeacht de tijd die je onderweg bent. Deze maatregel raakt vrouwen in het bijzonder omdat zij onderweg van en naar het werk vaak ook aan de school, crèche of onthaalouder stoppen. Bovendien beschikken ze minder over een auto dan mannen. De huidige regering wil de definitie van passend werk nog verder herzien, in functie van meer arbeidsmobiliteit.

Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform is bijzonder ongerust over deze maatregelen en vraagt een onderhoud met de Eerste Minister. Het platform herinnert de regering eraan dat ze zich in het regeerakkoord engageert om de middenveldorganisaties te betrekken. Ze moet ook haar belofte nakomen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen actief te bevorderen en geen bestaande ongelijkheden te versterken.

Het Feministisch Sociaal-economisch Platform ontstond op 8 maart 2012. Het trok toen aan de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering en eiste dat de impact op vrouwen becijferd werd.

De leden van het platform zijn : ABVV/FGTB, Action ChrétienneRurale des Femmes, ACV/CSC, Centre Féminin d’Education Permanente, Comité de Liaison des Femmes, Conseil des femmes francophones de Belgique, Ella, Femma, Femmes et Santé, Flora, Vrouwenstemmen, GAMS, Garance, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, Le Monde selon les Femmes, Wereldvrouwenmars/Marche Mondiale des Femmes, Vrouwenraad, Vie Féminine, VIVA-SVV, Vrouwen Overleg Komitee

Nederlandstalig contact:
Sofie De Graeve – Vrouwen Overleg Komitee
vrouwendag@amazone.be Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; vok.sdegraeve@amazone.be Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
GSM : 0479/78.98.33 – Tel. : 02/229 38 73
www.vrouwendag.be

Contact francophone:
Hafida Bachir (Vie Féminine) : GSM : 0487/27.67.37 Tél : 02/227 13 01
Françoise Claude (Femmes Prévoyantes Socialistes) : Tél : 02/ 515 0403 ou 02/515 02 09
Valérie Lootvoet (Université des Femmes) : Tel. : 02/ 229. 38. 25

Print Friendly, PDF & Email