Geen verhoging van het inschrijvingsgeld: teken de petitie!

saptegenbesparingenBespaar niet op onze toekomst, voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

De besparingen die Vlaamse regering de komende legislatuur wil doorvoeren worden steeds duidelijker. Het hoger onderwijs wordt daarbij niet ontzien. De plannen die op tafel liggen voorzien een verhoging van het inschrijvingsgeld en andere besparingsmaatregelen. Dit terwijl er de afgelopen jaren al bespaard werd op onderwijs. We zijn bezorgd over de sociale en democratische gevolgen hiervan omdat we willen dat iedereen, ongeacht afkomst, de kans krijgt om te studeren. Wij vrezen dat we naar een hoger onderwijs gaan waar financiële middelen nog meer de toegangsmogelijkheden zullen bepalen. Een hoger onderwijs waarvoor de middelen ontbreken om kwaliteit te garanderen (bvb. via studiebegeleiding). We zijn voor een onderwijssysteem dat de ongelijkheden tegengaat in plaats van deze in stand te houden of te versterken. Ook studieleningen zullen ervoor zorgen dat de financieel meest kwetsbare jongeren met een schuldenlast opgezadeld worden. Daarom verzetten wij ons tegen:

De verhoging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs

Besparingen op onderwijs (zowel in lager, secundair als hoger onderwijs)

De toekomst van jongeren heeft nood aan meer investering vanuit de maatschappij, niet minder. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een samenleving waar iedereen de kans krijgt om een opleiding te volgen ongeacht de financiële gezinssituatie en zijn plek kan vinden. Want besparen op onderwijs vandaag, is besparen op de toekomst.

Teken de petitie hier.

Voor meer info, mail petitietegenverhoging@gmail.com of bel naar 0494/ 75 66 48.

Print Friendly, PDF & Email