Gent op straat voor Palestina

gent-palestina1Op vrijdag 1 augustus betoogden in Gent een duizendtal mensen tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. De manifestatie werd georganiseerd door een samenwerkingsverband “Gent voor Palestina”, dat gesteund werd door 26 verenigingen, waaronder de SAP (1). Opvallende afwezigen op de betoging waren de sp.a en Groen (een eenzaam Groen-gemeenteraadslid niet te na gesproken, en sp.a-schepen Tom Balthazar). Van de lokale sociaaldemocratie zijn we dit al langer gewend, maar Groen steunde in Gent nog in een niet zo ver verleden de Palestijnse zaak zichtbaarder. Lokale bestuursdeelname heeft duidelijk ook op dit vlak een prijs.

De organisaties die de oproep ondertekenden, eisen met klem dat de Europese Unie, de Belgische regering, maar ook het Gents stadsbestuur de nodige acties ondernemen teneinde:

– de schendingen van het internationaal recht sinds het begin van het offensief duidelijk af te wijzen en te veroordelen;
– een wapenembargo op te leggen aan Israël;
– de opheffing te eisen van de illegale blokkade van de Gazastrook;
– het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël op te schorten, zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert dat systematisch geschonden wordt door de bezetting en de kolonisatie van de Palestijnse gebieden;
– de Palestijnse regering van nationale eenheid te steunen.

Een sterk signaal dat Stad Gent hier kan geven, is het stopzetten van de contracten met het bewakingsbedrijf G4S. Dit bedrijf is medeplichtig aan het bezettingsregime van Israël en schendt de mensenrechten en het internationaal recht door bewakingsdiensten te voorzien voor de checkpoints, de separatiemuur, de illegale kolonies en de gevangenissen waarin Palestijnse politieke gevangenen, alsook kinderen worden vastgehouden. Ook de Erez-checkpoint tussen de bezette Gazastrook en Israël wordt voorzien van G4S-apparatuur. Volgens het internationaal recht is stad Gent verplicht om de contracten met G4S stop te zetten om zelf niet onrechtstreeks medeplichtig te zijn aan de schending van mensenrechten en het internationaal recht.

In Gent werd  net voor de Gentse Feesten al een eerste spoedactie georganiseerd door het Gents ActiePlatform Palestina. Toen waren er enkele honderden deelnemers. Ook elders werden afgelopen weken al heel wat, dikwijls zeer goed bijgewoonde, lokale protestacties georganiseerd: in Kortrijk, Leuven, Mechelen, Genk, Charleroi, Luik,… In Brussel worden al wekenlang verschillende acties per week georganiseerd. Op 17 augustus zal in Brussel ook opnieuw een nationale manifestatie plaats vinden. De SAP zal al deze acties verder blijven steunen, en roept al haar leden en sympathisanten op er aan deel te nemen.

Noot:

1) De oproep werd gesteund door Anjuman-e-jafria Gent, Comac Gent, Attac Vlaanderen, Democratie 2000, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Geneeskunde voor de derde wereld, GAPP – Gents ActiePlatform Palestina, Intal Gent, VictoriaDeluxe Vzw, Vrede vzw  Vredesoverleg Gent , Werkgroep Vluchtelingen Gent , Karibu Gents Wereldkoor, LEF/FGE Links Ecologisch Forum, Islamitisch Cultureel Centrum Gent, Jongsocialisten StuGent, Jongsocialisten Gent, Pakistan Islamic Culture Center Gent, Pakistan Welfare Society Gent, Palestina Solidariteit, Piratenpartij Gent, PVDA Gent, SAP Gent, Turkse Unie van België, vzw Climaxi, vzw ’t Uilekot Herzele.

Fotoreportage door Rafik Khalfaoui

IMG_7836 IMG_7834 IMG_7824IMG_7860IMG_7822 IMG_7823IMG_7888 IMG_7819IMG_7856 IMG_7816 IMG_7803 IMG_7814IMG_7861pales121IMG_7865 IMG_7958IMG_7864 IMG_7936 IMG_7926

Print Friendly, PDF & Email