Griekenland: politie ontruimt televisiezender ERT

grece3

In de vroege ochtend van 7 november ging de politie over tot de ontruiming van televisiezender ERT. De gebouwen werden al maanden bezet door medewerkers van de zender, die door de regering werd gesloten. De bezettende arbeiders zenden al 5 maanden uit via internet, vanuit de gebouwen van ERT. De ontruiming gebeurde met heel wat geweld. Tientallen werknemers van de zender werden gearresteerd. De politie zette traangas in, een groep manifestanten die de ontruiming wilde verhinderen, werd aangevallen. Vier van de betogers werden ook opgepakt.

“Deze regering is zo gek geworden dat ze politie inzet tegen haar eigen televisie”, verklaarde een parlementslid van Syriza. De Griekse regering sloot de nationale omroep in juni, en ontsloeg toen op staande voet alle 2600 werknemers. Zo wou ze tegemoet komen aan de normen die de Troïka oplegt aan Griekenland rond het aantal ambtenaren dat het land maximaal zou mogen hebben.

Nieuwe besparingen

Op 6 november was er een goed opgevolgde staking tegen het besparingsbeleid van de regering van Nieuwe Democratie (conservatieven) en PASOK (sociaaldemocraten). Ongeveer 15.000 mensen betoogden op het Syntagma-plein, voor het parlement, tegen een controlebezoek van afgevaardigden van de Troïka.

Die Troïka eist intussen een nieuw pakket bezuinigingen van 2 miljard euro. De Griekse regering is momenteel “slechts” bereid tot 500 miljoen euro besparingen. De kredieten en de garantie die door de Troïka aan Griekenland werden toegekend, lopen al op tot 240 miljard. De recessie duurt ondertussen al 6 jaar, en er is geen enkel teken dat de Griekse economie heraantrekt. De totale  werkloosheid bedraagt officieel 28%, maar dit percentage ligt nog veel hoger bij de jongeren en laag geschoolden.

Keynes

De Engelse econoom Keynes had begin jaren ’30 in zijn land een soortgelijke situatie minutieus geanalyseerd, en de macro-economische maatregelen aangewezen die de impact van zulke crisis gedeeltelijk zouden kunnen uitstellen en verminderen. Gedurende 50 jaar bewezen zijn voorschriften hun deugdelijkheid. De burgerij is geen grote fan van zijn politieke economie omdat ze ertoe neigt de werkloosheid te verminderen en de krachtsverhoudingen te verbeteren ten gunste van de werkende klasse.

De Griekse bourgeoisie, met als kern de grote reders en de Griekse Orthodoxe Kerk, de grootste grondbezitter van het land, heeft gekozen voor een openlijke confrontatie met de werkende klasse, de kleine boeren en hun organisaties. De sociaaldemocraten maken deel uit van een van de meest radikale antisociale regering in Europa sinds WOII. De Europese burgerijen volgen dit conflict met aandacht, wees maar zeker dat zij er de lessen uit zullen trekken. De arbeidersbeweging daarentegen lijkt zich nog steeds niet voldoende bewust van de inzet…

 

Print Friendly, PDF & Email