Halt aan de straffeloosheid: Israël voor de rechtbank!

gaza6.8.2014Als de Israëlische leiders weer eens straffeloos wegkomen met hun misdaden ten gevolge van de medeplichtigheid van de internationale gemeenschap, dan zal dit een Kaïnsteken zijn op het voorhoofd van de mensheid.

Het Alternative Information Center (AIC) in Jeruzalem/ Al Quds roept de solidariteitsbewegingen met Palestina, mensenrechtenorganisaties en alle sociale bewegingen op om te mobiliseren en de Israëlische oorlogsmisdadigers schuldig te laten verklaren voor hun huidige bloedige aanval op Gaza en zijn bevolking.

Voorts roept het AIC op tot solidariteit met de Palestijnen en de stopzetting van de Israëlische bezetting, de hoofdoorzaak van de aanval op Gaza en de oorlogsmisdaden, die ingeworteld liggen in Israëls rol als bezettende macht.

“Operation Protective Edge”” was niet de eerste oorlogsslachtpartij die door Israel werd uitgevoerd,  en ze zal niet de laatste zijn, zolang de bezetting niet beëindigd wordt.

De Onderzoekscommissie van de Verenigde Naties in het Gaza Conflict ( de Goldstone Commissie), voorgezeten door rechter Golstone na de Israëlische aanval op Gaza in 2009 (Operatie Gegoten Lood) concludeerde zeer duidelijk dat oorlogsmisdaden waren gepleegd tijdens die operatie, en mogelijk zelfs misdaden tegen de menselijkheid. Vegeleken met wat de bevolking van Gaza afgelopen drie weken onderging was Gegoten Lood een kleinere operatie met beperkte schade.

De bevindingen van de Goldstone Commissie werden hoe dan ook begraven door de Veiligheidsraad van de VN, ten gevolge van het veto door de Verenigde Staten.

Het is noodzakelijk dat een staat, regio of gelijk welk ander regerend niveau een onpartijdig onderzoek vraagt bij de instellingen van de aanklager van het Internationaal Strafhof en indien weerhouden dat het Internationaal Strafhof de Israëische politic en hoge militaire verantwoordelijken die de slachtpartij in Gaza uitvoerden voor de rechtbank brengt . Landen die zelf de zaak van het internationaal recht hoog in het vaandel dragen, hoeven niet te wachten om zo’n onderzoek te starten en zouden nu al in actie kunnen treden.

Als de internationale gemeenschap, of toch op zijn minst een van de spelers ervan, zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, is het aan de sociale bewegingen – partijen, vakbonden, bewegingen, … uit gans de wereld- in actie te schieten om een einde te maken aan de straffeloosheid van de Israëlische oorlogsmisdaden

De globale sociale beweging heeft ook de taak de solidariteit met het Palestijnse volk te verdiepen en te helpen een eind te maken aan de Israëlische bezetting. De Palestijnse civiele maatschappij in het algemeen en de bewoners van Gaza in het bijzonder hebben meer bepaald opgeroepen voor een versterking van de Boycott-Desinvesteringen-Sacties-campagne, een wapenembargo tegen Israël;  meer publiek protest en steunverklaringen, en alle andere effectieve maatregelen in solidariteit met het Palestijnse volk


Oorspronkelijk verschenen op de
website  van het AIC. Nederlandse vertaling door Bruno De Wit.

Print Friendly, PDF & Email
Share This