Help de rijken!

2014sapHelp de rijken, dat is wat ze ons al elke dag willen laten doen.

Het is genoeg geweest. In 2014 geven we er een lap op. Gedaan met klappen te incasseren. 

We maken van onze vakbonden terug democratische, strijdbare organisaties, die samen mobiliseren voor hun eisen. Vakbonden die voluit durven gaan, zonder aan het handje van “politieke vrienden” te lopen die hen steeds het mes in de rug steken.

We geven ook in de parlementen eindelijk een  stem aan het verzet tegen de crisis en besparingen, voor een antikapitalistisch alternatief. Door een stem voor PVDA+, en een voorkeurstem voor de kandidaten van de SAP op PVDA+.

We zorgen er voor dat solidariteit geen ijdel woord meer is, door samen met de asielzoekers, de werklozen, de armen, … bij ons te knokken. Door internationale solidariteit op te bouwen, met de strijd van de werkenden elders in Europa, de revolutionairen in de Arabische wereld en het Syrische volk in opstand, de Palestijnse bevrijdingsstrijd en de Chinese arbeiders in beweging.

We maken samen een vuist voor vrouwen en holebi-rechten. We komen samen op voor een nieuwe partij van de werkende bevolking.

De mensen van de SAP en deze website willen hier naar volle inzet en vermogen aan bijdragen. Door de dagdagelijkse inzet van onze leden in hun vakbond. Door onze inbreng in allerlei bewegingen van sociaal verzet. Maar ook met onze levendige website, pamfletten, boeken en brochures, onze jaarlijkse Antikapitalistische Lenteschool, het jaarlijks Internationaal Jongerenkamp van de 4e Internationale, debatavonden, enz.

We denken dat er meer dan ooit nodig is aan een klaar en duidelijke antikapitalistische en onversaagd revolutionaire socialistische stem, een organisatie die zich met twee voeten in de dagelijkse gevechten van de werkende klasse bevindt. Help ons: wordt actief lid, en geef mee onze werking vorm. Wordt lid, en geef ons mee onontbeerlijke financiele en politieke steun.

Koken kost geld, dat weten we allemaal… 2014 wordt hopelijk een jaar van sociaal verzet, een jaar waarin een klare linkse stem zal klinken in de parlementen. Het wordt dus ook een duur jaar voor ons. Een verkiezingscampagne voeren en aanwezig blijven in de sociale strijd, het kost heel wat duiten. We zijn een kleine organisatie, zonder grote subsidies, rijke leden of sponsors. We willen dan ook eens extra beroep doen op al onze sympathisanten, vrienden en vriendinnen, lezers van deze site: steun ons, ook financiëel! Je geld wordt goed gebruikt, daar kan je van op aan.

– Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Storten kan op de rekening INCA : 

BBAN: 001-6628401-79
IBAN: BE58 0016 6284 0179
BIC: GEBABEBB

met vermelding van steun en stuur ons ook je post- en mailadres door naar: info@sap-rood.be

– Door lid  te worden, steun je ons structureel, d.m.v. een permanente bijdrage van minstens 5€ per maand. Leden krijgen de Rood-schriften opgestuurd en worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

– Wil je meer doen? Actief meewerken? Wordt dan actief lid! Geef ons een seintje.

De SAP en het redactieteam van deze site wenst jullie allemaal een strijdbaar en gelukkig 2014.  Geniet nog van de feesten, en we zien elkaar spoedig!

 

 

Print Friendly, PDF & Email