“Het echte probleem met de economie is de mens”

lagardeIn der Beschränkung zeigt sich der Meister”, schreef Goethe, en het is inderdaad een kunst om beknopt de essentie van de dingen weer te geven. Dergelijk meesterschap bereikte deze week Wolfgang Schäuble, de oude en nieuwe Duitse minister van financiën, en icoon van het Europees soberheidsbeleid. “Het echte probleem met de economie is de mens”, aldus Schäuble, en hij gaf hiermee een meesterlijke samenvatting van het gedachtengoed waarmee in Europa (en elders) beleid gevoerd wordt. Wie graag zelf deze wijsheid uit ‘s meesters mond hoort rollen kan zich op deze video  beschränken tot de episode van de dertigste tot de tweeëndertigste minuut.

Deze en andere wijsheden werden gedebiteerd in Brussel op 28 januari bij de voorstelling van een  nieuw IMF-rapport Jobs and Growth: Supporting the European Recovery. De aanwezigheid van IMF-directeur Christine Lagarde en de Spaanse minister van economie Luis de Guindos bewijzen hoe belangrijk men het nieuwe pak papier wel vindt. Er staan dan ook praktische tips in voor de Europese leiders. Het succes van het Duitse model zoals ingevoerd met de Hartz-hervormingen ligt o.a. in de “verminderde onderhandelingskracht van de vakbonden, waarvan het ledenaantal met bijna 5,5% verminderde tussen 2000 en 2008, en nu 13% onder het EU-gemiddelde ligt”, aldus het rapport (pag.53).

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.

Print Friendly, PDF & Email
Share This