Hoe groot is het wantrouwen tegen Juncker?

juncker-raf-sapIn een vorig bericht meldden we dat de linkse GUE-fractie in het Europees Parlement een motie van wantrouwen tegen de Commissie Juncker wilde indienen, omwille van de betrokkenheid van Juncker zelf bij de belastingsontduikingsconstructies in het Groothertogdom. Het indienen van dergelijke motie vereist  de handtekening van 76 europarlementariërs. GUE zelf telt 52 leden, en gezien de Groene fractie niet achter deze Commissie staat, leek het indienen van de motie gemakkelijk haalbaar. Maar dat was een foute inschatting.

De Groenen geven de voorkeur aan een onderzoekscommissie, en steunden de motie niet. De onderzoekscommissie zou binnen een jaar een rapport moeten afleveren over het systeem van belastingsovereenkomsten (tax rulings) in de verschillende lidstaten. Ook de liberale fractie wil een dergelijke onderzoekscommissie. Voor een diepgaand onderzoek is natuurlijk veel te zeggen, maar ongetwijfeld hopen Juncker & Co dat de heisa rond Luxleaks binnen een jaar zal geluwd zijn.

De extreem-rechtsen in het Europees Parlement verzamelden wel genoeg handtekeningen voor een motie van wantrouwen. Daarover wordt waarschijnlijk volgende week gestemd, maar een 2/3 meerderheid zoals vereist kan onmogelijk gehaald worden.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.

Print Friendly, PDF & Email
Share This