Hoe rechts links wordt

2017-01-21 10:50:13 KOBLENZ, DUITSLAND - PVV-leider Geert Wilders woont een conferentie bij van rechts-populistische partijen uit het Europees Parlement in de Rhein-Mosel-Halle. De bijeenkomst van islam- en immigratie-kritische Europese politici vond plaats onder de titel Vrijheid voor Europa. ANP REMKO DE WAAL

Het was de ambitie van het sociaaldemocratische reformisme om het lot van de gewone mensen te verbeteren. Vandaag heeft het woord reformisme een tegengestelde betekenis gekregen: reformisten verminderen de werkloosheidsuitkering, bouwen de openbare diensten af, verhogen de pensioengerechtigde leeftijd, versoepelen de arbeidswetgeving, enz. De reformisten van toen zijn in de neoliberale newspeak conservatieven geworden, de echte reformisten zetten zich daartegen in voor de lotsverbetering van de ondernemers, financiers en speculanten.

Radicaal links is de restafval van de 20ste eeuw, aldus Bart De Wever. Dat links conservatief is, blijkt uit de houding van de Walen die van geen hervorming van de sociale zekerheid willen weten, aldus NV-A’er Danny Pieters, vicerector van de KUL. In deze omgekeerde wereld is links conservatief en rechts progressief. De heersende ideologie manipuleert op perverse wijze de taal.

Maar dat is niet alles. Die manipulatie is doorgedrongen in de media. Zo lees ik in Vlaanderens kwaliteitskrant De Standaard dat Marine Le Pen en haar Front National links zijn qua sociale doelstellingen. Links waarvan? Welnu, niet alleen van Sarkozy’s partij Les Républicains, van Valls’ Parti Socialiste, maar ook van de Franse Groenen.

Met welke argumenten staaft men deze classificatie in het politieke spectrum? Met de zogezegde eisen van het Front die bovendien overeenkomen met die van Geert Wilders PVV, Nederlands autoritaire populist. Die neemt de verdediging op van de zorgsector, meer bepaald van de oudere bevolking, wil de geïndexeerde pensioengerechtigde leeftijd verlagen tot 65 jaar (nu 67 in Nederland), lagere huurprijzen en, uiteraard, minder belastingen. Waar moet dat geld vandaan komen? Niet van de kapitaalkrachtigen maar van de profiteurs, en dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de “allochtonen”, de “asocialen”, zij die niet zouden passen in ons cultuurbestel, de moslims. Pure demagogie, want het lost niets op.

De concurrent van Wilders, premier Mark Rutte van de liberale VVD vaart, met het oog op de verkiezingen van 15 maart eerstkomend, in Wilders kielzog. Hij roept de “asociale migranten” op het land te verlaten als ze zich niet willen gedragen als “normale Nederlanders”.

Maar de Belgische politici blijven ook niet achter. Nadat Luk Van Biesen van Open-VLD in volle parlementair debat de met een Turkse naam gezegende SP-A volksvertegenwoordigster Meryame Kitir heeft beledigd door haar aan te sporen terug naar “haar land” te keren, verklaarde Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Van Biesens partij, dat ze geen racisme in eigen rangen tolereert, om daarna te verklaren dat ze zich schaart achter de (populistische) opvattingen van de Nederlandse liberale premier. De hoofdredacteur van De Standaard vroeg zich af of Mark Rutte de mensen die hun kapitaal in Panama plaatsen ook oproept om naar hun land terug te keren. Een goede retorische vraag.

Ondanks het cordon sanitaire dat ooit werd opgetrokken rond het Vlaams Belang hebben de kwalijke ideeën van deze partij hun weg gevonden in de zogeheten eerbiedwaardige partijen. De Europese liberalen schijnen zich te verenigen rond het parool “pas je aan of rot op”. Het NV-A roept op om de vrijheid van meningsuiting te beperken van hen die geen normale wereldbeschouwelijke instelling hebben, d.w.z. de moslims.

Er heerst echter geen totale harmonie in de rangen van de diverse rechts-radicale en autoritair populistische partijen in Europa. Enkele meningsverschillen kwamen tot uiting in hun congres in Koblenz van 21 januari. Waren present: Frauke Petry (Alternative für Deutschland), Marine Le Pen (Front National), Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid), Gerolf Annemans (Vlaams Belang) et Matteo Salvini (Lega Nord), partijen die een fractie vormen in het E.U.-parlement.

Frauke Petry verklaarde aan het weekblad Die Zeit dat ze bepaalde ideeën van Marine Le Pen niet deelt. Haar AfD wil op economisch vlak minder staat, verdedigt de vrije concurrentie en vindt het economisch programma van het FN “links”. Het FN wil uit de E.U. terwijl AfD een nieuw gestructureerde economische unie wil. En wat met Israël? Wilders en Petry zijn onvoorwaardelijke verdedigers van de zionistische politiek, maar het FN laat kritische geluiden horen. Georg Pazderski, de Berlijnse chef van AfD, beschouwt het FN als een linkse partij waarmee niet samengewerkt kan worden.

Allemaal woorden, want over de kern van hun nationalistisch populisme zijn ze het roerend eens: de mix van immigratie, vluchtelingen, islam als het fundamentele gevaar. Ze zijn allemaal ook opgetogen over de verkiezing van Donald T., die aantoont dat ze de wind in de zeilen hebben. U hebt al gemerkt dat ook die vulgaire miljardair “sociale” voorstellen heeft om de werkende en werkloze bevolking vooruit te helpen. Er waait een kwalijke wind vanuit het bruine moeras, een wind van pest en cholera.

Print Friendly, PDF & Email
Share This