Koerdische wake in Brussel doorn in het oog van Erdogan – tent in brand gestoken

tent 3

De wake in Brussel van de Koerdische gemeenschap van België blijft de gemoederen beroeren. Turkije eigent zich het recht toe om tot in België haar vijandschap tegenover de Koerden en de democratische rechten te laten gelden. Desnoods met geweld, zoals we zaterdag 19 maart gemerkt hebben met de brandstichting van onze tent. Op zondag 20 maart heeft de regering van Ankara ook de Belgische ambassadeur op het matje geroepen.

Eerst en vooral spreken zowel de Turkse als de Belgische media van een PKK-tent. Dat is volstrekt onjuist. Dit is een wake van NavBel, de raad van de Koerdische gemeenschap van België. Dit is een civiele, vreedzame actie van burgers die wakker liggen van de oorlogssituatie in het thuisland en die het Europees-Turkse akkoord i.v.m. de vluchtelingen aanklagen. Het is ons democratisch recht om zulke protestwake te organiseren.

Een simpele wake in Brussel is al een grote doorn in het oog van Turkije. Je kan al raden wat de Koerden in Turkije allemaal te verduren hebben. De vrije meningsuiting, persvrijheid en het recht op vreedzaam democratisch protest zijn in Turkije de facto opgeheven. Zelfs Newroz, het lentefeest van de Koerden en andere volkeren uit de regio, mag dit jaar niet gevierd worden.

De Belgische overheid mag niet buigen voor de dreigementen van Turkije want dit is een straat zonder einde. Ons wake zal voor België een testcase worden over haar houding over vrije meningsuiting en de democratische rechten.

Enkele dagen geleden heeft België al een grote fout begaan. De Koerdische gemeenschap ging op 15 maart haar Newroz-receptie houden in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met de steun van Brusselse parlementariërs. Echter, opnieuw door inmenging van Turkije werd deze geannuleerd en moesten we uitwijken naar een andere plaats. Nu toegeven, betekent dat zulke ondemocratische eisen steeds vaker en brutaler gesteld zullen worden.

Er is een grote rol weggelegd voor de democratische actoren van de Belgische samenleving om zulke praktijken een halt toe te roepen. Zij moeten beseffen dat de import van de Turkse “staatsmentaliteit” ook voor henzelf een groot gevaar inhoudt. Zij moeten nu hun stem hiertegen verheffen en de democratische rechten beschermen.

Het is geen toeval dat die brandstichting plaatsvond nadat Turks president Erdogan onze wake vermelde en deze bedreigde. De Belgische overheid mag niet blind zijn voor deze politieke verantwoordelijkheid en de Turkse ambassadeur in Brussel op het matje roepen.

Naar aanleiding van de het Europees-Turkse top en de brutale oorlog tegen de Koerden, startten wij een vreedzame wake op het Jean Rey plaats in Brussel. Deze begon op dinsdag 15 maart en duurt tot donderdag 31 maart.

De Koerdische gemeenschap van België zal verdergaan met deze wake. Maandag 21 maart is het Newroz. Dat gaan we ook vieren op onze wake. Op maandag 21 maart, om 13u, zullen we ook een persmoment houden en nodigen we de pers uit om de wake en Newroz-viering te volgen.

Het persbericht van Navbel n.a.v. de brandstichting op 19 maart:

“Afgelopen nacht hebben de vijanden van de Koerden brandgesticht in de grote tent. Er zijn nog geen daders opgepakt.

Deze tent en de wake kwamen in het vizier van Turkse fascisten nadat de Turkse media er over berichtten. Zelfs Turks president Erdogan en premier Davutoglu hadden het gemunt op onze wake. Zij criminaliseerden ons en onze actie en zeiden dat de Belgische autoriteiten zouden moeten optreden en onze actie verbieden. Uiteindelijk voerde de Turkse ambassade druk op de Belgische autoriteiten om onze wake te laten beëindigen. Nochtans was onze wake toegelaten.

De daders zijn nog niet gevat maar dit is een politiek gemotiveerde aanslag en daarom moeten de verantwoordelijken ook in die richting gezocht worden. De dictatoriale Turkse staat en hun media hebben ertegen geageerd en zo de omstandigheden geschapen voor deze aanslag. In de ogen van de Koerdische gemeenschap zijn zij de hoofdverantwoordelijke.

Wij vragen aan de burgemeester van Brussel dhr. Mayeur en aan federaal minister van binnenlandse zaken dhr. Jan Jambon om niet te buigen voor de Turkse dreigementen en zich tegen deze daad van agressie uit te spreken. De verantwoordelijke autoriteiten moeten onze veiligheid en de goede orde garanderen. De daders moeten snel gevat en berecht worden.

We roepen de democratische actoren in de Belgische samenleving op om ook hun stem hiertegen te verheffen en zich solidair te verklaren met de rechtvaardigde strijd van het Koerdische volk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ieder om de samenleving veilig en leefbaar te houden en de geweldenaars duidelijk te maken dat ze niet zullen slagen in hun opzet.”

Hieronder enkele foto’s van de uitgebrande tent.

tent 1

tent 2

tent 3

Print Friendly, PDF & Email
Share This