Krijgt Merkel haar bindende overeenkomsten?

merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verklaarde recent dat op de Europese Top van de afgelopen dagen een principieel akkoord was bereikt om te komen tot bindende overeenkomsten tussen de Europese Unie en de lidstaten, waarbij deze laatsten zich zouden verbinden tot allerlei hervormingen van de arbeidsmarkt, pensioenstelsels, een innoverend investeringsbeleid gericht op de export,…

Merkel vindt het huidig systeem van het Europees Semester te vrijblijvend. Met bindende overeenkomsten wordt opnieuw soevereiniteit van de lidstaten overgeheveld naar de EU.
Niet iedereen deelde het ‘optimisme’ van Merkel, maar volgens een artikel op EUobserver zouden de Duitsers de invoering van bindende overeenkomsten koppelen aan de lopende discussie over de Europese financiering van het opdoeken van failliete banken.

Dit laatste is een heikel punt in het opzetten van de zogenaamde bankenunie, omdat de Duitsland en enkele andere landen zeggen niet bereid zijn financieel op te draaien voor het faillissement van banken in zwakkere lidstaten. Duitsland zou hier dus een toegeving doen in ruil voor het ‘versterken’ van het Europees semester.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.

 

Print Friendly, PDF & Email