Mechelen komt op straat tegen terreur en tegen discriminatie

ik ben charlie 001#Ik ben Charlie #Ik ben Ahmed

Op vrijdagavond 9 januari kwamen in Mechelen zo’n 1000-tal mensen op straat om hun afschuw te uiten tegen de verschrikkelijke moorpartij op de redactielokalen van Charlie Hebdo. Het initiatief in Mechelen ging uit van de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open-VLD).

Er werd verzameld op de Mechelse Grote Markt waarna de menigte zich in optocht richting Dossinkazerne en het Holocaustmuzeum begaf. Dit is de historische site waar tijdens de tweede wereldoorlog duizenden joden en zigeuners door de nazi’s naar de concentratiekampen werden getransporteerd. Het was een serene , maar zeer duidelijke bijeenkomst van mensen die hand in hand en schouder aan schouder willen vechten tegen terrorisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme. De toespraak die burgemeester Bart Somers hield was er een die haaks staat op het delirium dat zijn Antwerpse collega De Wever ten toon spreidde door op de gestorvenen te spuwen en waar extreem-rechts garen bij wil spinnen. Wij publiceren hier de fel gesmaakte toespraak van Somers omdat die zo contrasteert met het politieke beleid in dit land en de rest van Europa. De SAP-die ook aanwezig was in Mechelen- is er van overtuigd dat de meeste deelnemers ondubbelzinnig opkomen tegen xeno- en islamofobie, tegen nieuwe repressieve wetten en voor gelijkheid, democratische rechten en solidariteit. Waar ook ter wereld.

Toespraak Bart Somers

Dames en heren,

We zijn hier bijeen – aan de voet van kazerne Dossin – verenigd in onze verontwaardiging, onze solidariteit, onze vastberadenheid.

Kazerne Dossin is een krachtig symbool voor mensenrechten en waar onverdraagzaamheid en extremisme toe kan leiden.

Wij zijn moslims, christenen, vrijzinnigen, jong en oud, allochtoon en autochtoon, allemaal burgers, gelijkwaardige burgers, die opstaan om onze samenleving te verdedigen, een samenleving in diversiteit.

Omdat onze staat, onze maatschappij – die ons allen evenzeer toebehoort – brutaal aangevallen wordt : onze democratie, onze mensenrechten,
ons recht op vrije meningsuiting, onze rechtstaat. Wij zijn allemaal slachtoffers.

Terroristen moeten consequent worden opgespoord, voor de rechtbank gebracht en streng gestraft. Politie en gerecht moeten onze democratie verdedigen. Zoals die Parijse politieman Ahmed deed en zijn leven gaf voor onze vrijheid. Maar hoe belangrijk veiligheidsdiensten ook zijn, het is niet de grootste nachtmerrie van terroristen en extremisten.

Hun grootste nachtmerrie, hun grootste nederlaag staat hier. Mensen – hoe verscheiden ook – die schouder aan schouder, hand in hand rechtstaat omdat ze geloven in een open verdraagzame samenleving, waar mensen in al hun diversiteit harmonieus en solidair samenleven. Laten we hen die nachtmerrie bezorgen. Wij trappen niet in hun wij-zij val. We laten ons niet verdelen.

Wat nu ? Er is spijtig genoeg geen wonderformule om extermisme uit de wereld te toveren. Er is geen golden bullet die al die terroristen uitschakeld. Niemand heeft een sluitende aanpak die op korte termijn alle gevaar doet wijken. Toch is er een weg uit de val die extremisten spannen, een weg die we allemaal samen moeten volgen:

heb geen angst – zoals de terroristen willen – maar toon integendeel niet nu meer moed en vastberadenheid om elkaar te begrijpen, elkaar op te zoeken, elkaar te omarmen
kies niet voor meer geweld, maar integendeel voor meer verdraagzaamheid en mensenrechten
niet meer polarisatie maar net meer solidariteit, meer bruggen, meer wederzijds respect.
niet minder, maar meer vrijheid
geen uitsluiting en stigmatisering, maar net gelijke kansen, geen discriminatie en racisme.

Dat is waar wij voor staan, dat is ons antwoord op elke terrorist. Wij plooien nooit.

Mag ik u tot slot vragen om hand in hand, schouder aan schouder, moslim, christen, atheist, om samen 1 minuut stilte te houden voor alle slachtoffers, voor Charlie, voor Ahmed.

ik ben charlie 002 ik ben charlie 003 ik ben charlie 004 ik ben charlie 005

 

 

Foto’s Bruno De Wit

Print Friendly, PDF & Email
Share This