Met 1500 in Warschau: “System change, not climate change”

climat1

De regeringen hadden liefst een rustige klimaattop (COP 19) gehouden in Warschau. Gebeurtenissen zoals de super-tyfoon op de Filippijnen zijn niet van die aard om hun bedaarde besprekingen te verstoren, die trouwens in de eerste plaats moeten dienen om tijd te winnen tot de COP 21 in Parijs, in 2015. Twee jaar gewonnen, dat is mooi meegenomen. En naar de duivel met her rapport van het Internationaal Panel over Klimaatverandering (IPCC) dat nog maar eens duidelijk opsomt waarom er niet veel tijd meer rest om het klimaat zoals we het nu kennen te redden, voor het helemaal omslaat in een klimaat dat de werkende klasse, de boeren, … van de armste delen van de aardbol nog erger treft.

Daar hielden ze even geen rekening met het Belgische Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid (K&SR)! Tegen de stroom in, is K&SR er in geslaagd partners te vinden om met 700 mensen uit onze contreien de trein te nemen naar Warschau. Onderweg kregen we te maken met heel wat pesterijen van de politie: eerst twee uur lang gefouilleerd worden aan de Poolse grens (zonder dat iets illegaals gevonden werd), vervolgens bleken er in elk station onderweg, zelfs daar waar de trein niet stopte, politiecordons op het perron te staan. Gedurende heel onze reis door Polen werd de trein gevolgd door een legerhelicopter. Ook bij aankomst in het station van Warschau was het onthaal niet bepaald gastvrij: we werden afgezonderd van de andere reizigers, bijna in quarantaine geplaatst, en dan naar buiten begeleid door honderden robocops.

climat2

De betoging zelf was goed, met ongeveer 1500 deelnemers, die begeleid werden door ongeveer 300 arrogante en agressieve flikken. De verantwoordelijken van de politie beweerden dat ze ons wilden beschermen tegen de fascisten, die nochtans onzichtbaar waren.

Het werd een strijdbare en geanimeerde manifestatie, vooral dankzij de groep van COMAC. De betoging bracht ons van het centrum naar de plek waar de top plaats vindt.

De toon van de manifestatie was duidelijk radikaal, met de slogan “system change, not climate change”, een leuze die bepaalde groepen, vooral de groenen, probeerden af te zwakken.

De mobilisatie in Polen zelf was ontgoochelend: de Polen vormden maar de helft van de betogers, de rest bestond uit buitenlandse delegaties, waaronder de mensen die met de Belgische trein waren gekomen een flink deel vormden.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This