Mieke Van Hecke en het hoofddoekenverbod: let op mijn woorden, niet op mijn daden…

hoofddoek“Als ik directeur (van een school) was, zou ik de hoofddoek toelaten” zegt Mieke Van Hecke, afscheidnemende topvrouw van het katholiek onderwijs in de Standaard van 18-19/05/2014. Helaas driewerf helaas, Mieke is en was geen schooldirecteur. Zij is ocharme slechts afscheidnemend directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

In die hoedanigheid kon ze theorie en praktijk netjes gescheiden houden en een schijn van integriteit ophouden. Als een volleerd farizeeër herhaalde ze tot in den treure dat het VSKO geen algemeen hoofddoekenverbod zou invoeren zoals het Gemeenschapsonderwijs (GO), dat hetVSKO de beslissing overliet aan de lokale schoolbesturen. Over hoeveel schoolbesturen dit dan ging? Dat liet Mieke wijselijk in het midden. Liever waste ze haar handen in heilige onschuld.

Op 11 september 2009 nam het vast bureau van de Onderwijsraad Antwerpen een netoverschrijdend standpunt in dat het dragen van een hoofddoek in alle scholen in Antwerpen verbood. Om de katholieke scholen mee te krijgen kon men zich niet beroepen op “een verbod op alle levensbeschouwelijke tekens”. Een kruisje verbieden, zover konden de Katholieke scholen nu ook weer niet gaan.

Het bureau verzon wel een verheven argumentatie,waarin de Katholieke schooldirecties zich zeker konden vinden: de school was een replica van de thuissituatie!

“We stellen vast dat de hoofddoek in de veiligheid en de vertrouwdheid van de thuissituatie niet gedragen wordt. Het is enkel buitenshuis en als vreemden op bezoek komen dat de hoofddoek omwille van godsdienstige overwegingen eventueel wordt gedragen. “Dit respecteren we zonder meer”, stelden ze.

En het VSKO enMieke Van Hecke vonden het goed: deze afspraak deed geen afbreuk aan de onvolprezen autonomie van hun lokale schoolbesturen. Dat die afspraak in de praktijk neerkomt op een algemeen verbod in de Antwerpse scholen was en is een onbelangrijk detail. Mieke Van Hecke was en is immers geen directeur van een Antwerpse school. Maar als ze directeur van een Antwerpse school was geweest…

“Let op mijn woorden, niet op mijn daden.” Mieke Van Hecke is geen haar beter dan Pascal Smet, ook een topman, maar dan in de politiek. Die liet ook altijd graag horen dat hij persoonlijk tegen een hoofddoekenverbod was (en misschien nog is?) maar dat hij als minister van onderwijs niets kon doen.

Print Friendly, PDF & Email
Share This