Mobilisatie voor goede openbare gezondheidszorg in Europa

gezondsapOp 7 en 8 februari 2014 vond in Brussel  een actie plaats van het “Europees netwerk tegen de commercialisering en de privatisering van de gezondheidszorg en voor sociale bescherming”. Hoe bescheiden dit initiatief ook is, toch betekent dit een ommekeer in het tot stand komen van een op Europees vlak gecoördineerde activiteit tegen de besparingsplannen en de privatisering van openbare diensten. En dit zowel op vlak van de orginaliteit en diversiteit van de acties en bewegingen die tot stand zijn gekomen, als door de opbouw van initiatieven en collectieve manier van werken over de grenzen heen.

Het was al de zesde conferentie van dit Europees netwerk sinds 2011 (Amsterdam 2011, Katowice 2011, Parijs 2012, Warshau 2012, Brussel 2013, Brussel 2014). In drie jaar tijd is dit netwerk er in geslaagd zich te verspreiden in verschillende landen en zich te verbreden met talrijke vakbonds- en middenveldorganisaties, partijen en eenheidsplatformen die strijd voeren rond gezondheid, sociale actie en bescherming.

Dit netwerk liet toe dingen beter te begrijpen en alternatieven uit te werken voor de liberale politiek d.m.v. getuigenissen en conferenties die in een twaalftal Europese landen werden gehouden: Portugal, Griekenland, Spaanse Staat, Italië, Groot-Brittanië, Polen , België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Ierland en Slovenië.

Deze conferentie kreeg een boost door de overwinning van de Marea Blanca”  in Spanje, die de privatisering van 6 ziekenhuizen in Madrid heeft doen mislukken met als ordewoord “ gezondheid is niet te koop, het verdedigt zich”. Zij toonden ons de weg voor toekomstige mobilisaties in Europa.

De actie van 7 februari bracht ook een ganse, diverse, reeks vakbonden samen: CNE-CSC, LBC, CGSP-FGTB, ACOD-ABVV uit België, SUD-Santé uit Frankrijk, Mats uit Madrid, OZZPIP en Sierpien ’80 uit Polen; maar ook actieplatformen, zoals het Actieplatform Gezondheid & solidariteit uit België, Keep our NHS public uit Groot-Britanië, het Spaanse FADSPU , het Frans platform dat ook partijen in zijn rangen telt (NPA, PCF, Ensemble, Alternatifs…). Er zijn ook contacten met een platform in Nederland.

Deze keer was Duitsland vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger van ATTAC Duitsland, Griekenland door een vertegenwoordigster van “Vrouwen voor reproductieve gezondheid” die actief deelneemt in de steun aan de centra in zelfbeheer, Portugal door vertegenwoordigers van OSSP en FCM, Italië door vertegenwoordigers van de “People’s Health Movement” (een internationale gezondheidsorganisatie die op de 5 continenten aanwezig is).

De initiatiefnemers van het Europees netwerk geven in feite een antwoord op een van de eenvoudigste uitdagingen van deze tijd: zijn  de gezondheid en de sociale bescherming een belangrijke inzet voor de uitbreiding van de kapitalistische markt of zijn ze de inzet van kolossale bedragen die nu nog op grote schaal ontsnappen aan de winstlogica?

De Europese Unie en de ‘Troika’ (Europese Commissie, IMF en ECB) verdedigen deze uitbreiding van de markt door een politiek in gang te zetten op basis van memoranda die ze aan de lidstaten opleggen, door menige Europese programma’s, maar ook door hervorming van de Richtlijnen over de Openbare Markten  en de onderhandeling in het kader van het Trans-Atlantisch Pact met de VS.

De gezondheidssystemen en de sociale bescherming in Europa zijn alsnog hoofdzakelijk openbaar of zonder winstgevend doel, en zijn zeer begeerd door multinationals in de gezondheidssector, de medische en pharmaceutische industrie, verzekeringsmaatschappijen …en sinds kort ook van telefoonmaatschappijen en informaticabedrijven die e-gezondheid ontwikkelen en van de sector van de telegezondheid.

In Brussel stelde het netwerk op 7 en 8 februari een eisenplatform op dat nu al in 5 talen is vertaald en dat in 12 ambassades werd overhandigd waaronder die van Frankrijk, aan Eerste Minister Di Rupo en aan de Europese commissarissen Barnier, Andor en Borg.

Er werd beslist om een sensibiliserings-en actiecampagne te voeren, maar ook een campagne om kandidaten voor de Europese verkiezingen te interpelleren vanaf 7 februari tem 25 mei, de datum voor de Europese verkiezingen in het merendeel van de landen.

De 6e conferentie riep op tot mobilisatie overal in Europe ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag op maandag 7 april 2014. De inzet is niet minder dan het opbouwen van een gecoördineerde mobilisatie van verenigingen, vakbonden, partijen, netwerken van zieken en burgernetwerken op diezelfde dag in Europa.

Het persbericht van het Europese Netwerk kan je hier downloaden.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This