Onrust bij Mechelse brandweer. Burgemeester Somers pyromaan?

11230026_1021973711158006_8109526479701134965_nSinds enige tijd rommelt het bij het Mechelse brandweerkorps. Het Mechelse stadsbestuur wil hun werkregime drastisch veranderen en dat doet de Mechelse brandweerlui steigeren. Dit kadert in een regionale hertekening van de brandweerposten in de brandweerzone Rivierenland (1), waar Mechelen ook deel van uitmaakt.

Een deel van de brandweermannen heeft vorige week in optocht richting stadhuis hun ongenoegen laten blijken. Zij vrezen dat de overschakeling naar een 12 urenregime ook gevolgen zal hebben voor hun veiligheid en die van de burger. In gemeenschappelijk vakbondsfront is vervolgens een pamflet huis aan huis bezorgd. (2) Net voor de actie van de vrouwen en kinderen (3) van de brandweerlui aan het stadhuis van Mechelen op woensdag 28 oktober hadden wij een gesprek met Ghislain Barra, verantwoordelijke van ACOD-LRB Mechelen-Kempen.

Wat ligt aan de basis van het conflict?

De standpunten bij de verschillende gemeenten en het brandweerkorps van Mechelen liggen ver uiteen. Daar er een zone is –Rivierenland-, dient de leiding conform wetgeving een plan uit te werken voor gans de zone. Dit plan slaat op alles: uitruk, personeel, materieel,… Dit alles moet een samenhangend geheel vormen.

De post Mechelen heeft altijd in 24-urenshift gewerkt. Andere posten uit de zone werken 12 uur of 8 uur. Door protest van de post Mechelen is er duidelijkheid geschapen rond de arbeidstijd, het zouden namelijk shiften van 12 uur worden.

 Staan de Mechelse brandweerlui alleen in hun verzet?

De burgemeesters willen niet betalen voor de “elite” van Mechelen. De zone telt 400.000 inwoners en de bijdrage moet gelijk zijn voor elke inwoner, m.a.w. het kan niet zijn dat ze minder dienstverlening hebben in gemeente x en er wel moeten voor betalen. Wat ze vergeten is dat in een gemeente als Mechelen er meer moet worden uitgerukt door de brandweer dan elders.

Dus in de toekomst zullen er -nieuwe?- posten neergeploft worden in het kader van functionaliteit met de vereiste manschappen (beroeps en/of vrijwilligers) en conform wetgeving qua uitruk en materieel. Dit betekent eventueel dat er voor de post Mechelen qua aantal brandweermannen zou kunnen afgebouwd worden en/of aangevuld met vrijwilligers. Omgekeerde beweging kan in een andere post gebeuren. Dit is nu in een fase van voorbereiding. Burgemeester Somers (Open VLD) heeft beloofd dat er duidelijkheid zou zijn tegen 4 december 2015.

De Mechelse brandweerlui zeggen in hun pamflet duidelijk nee tegen de 12-urenshift. Wat denk je ervan?

Cruciaal is de vraag of de post- Mechelen kan afgebouwd worden naar een 12-urenshift. Waar niemand over spreekt zijn zij die vandaag 8 uren werken en in de toekomst 12 uur. Zij zijn ook niet gelukkig. De 24-urenshift bestaat al sinds mensenheugenis.

Bij een aanwerving heb je twee partijen. Enerzijds de werkgever die afkomt met loon- en arbeidsvoorwaarden en anderzijds de werknemer die onder die omstandigheden wilt werken, m.a.w. de brandweerlui in Mechelen die hebben gekozen om zo te werken. Dit wordt hen vandaag ontnomen. Anderen wilden dit niet en hebben voor een andere gemeente gekozen in een 8- of 12-urenshift.

De brandweerzone heeft aan die operatie momenteel geen financieel verlies. Manschappen wel: dubbel benzineverbruik, gevolgen voor hun gezin (co-ouderschap, vrouwen die ook in shiften werken en waarbij de zorg voor de kinderen verstoord wordt, bijberoep, …). Daar heeft de burgemeester op onze vraag beloofd het nodige te doen en er rekening mee te houden als overgangsmaatregel. Een NVA-burgemeester van een regiogemeente die er toen bij zat, begreep dit niet!

Kadert deze herstructurering van het Mechelse korps ook in een bezuinigingspolitiek van het Mechelse stadsbestuur?

Nee. De zone beschikt over rechtspersoonlijkheid en eigen middelen. Een ervan is waar we naar verwijzen in het pamflet, zaken waarvoor burgers in de toekomst zullen moeten (meer) betalen (wespennesten, vastzitten in een lift, …). Anderzijds is het kostenplaatje (lees bijdrage) voor het gemeentebestuur van Mechelen minder omdat de andere gemeenten hun steentje (meer) bijdragen.

Over de besparingen op het gemeentepersoneel in Mechelen hebben we momenteel geen zicht. Ik stel me de vraag of er wel sprake was van besparingen. Mijns inziens is er een herschikking geweest van diensten in functie van hun prioriteiten waardoor mensen ontslagen werden, anderen bevorderd, nieuwe aanwervingen, mutaties, … dit alles in functie van hun visie.

Noten:

1) De brandweerzone Rivierenland bestaat uit een netwerk van brandweerposten in volgende steden en gemeenten: Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands, Willebroek, Aartselaar, Bonheiden, Schelle, Sint-Katelijne-Waver.

2) Je kan het pamflet hier downloaden.

3) Zie: http://rtv.be/artikels/echtgenotes-brandweermannen-houden-protestactie-a17309

 

 

Print Friendly, PDF & Email