Oproep tot betoging in Brussel op 9 november 2013 – Vertrek : 14u, Noordstation : Solidariteit met de Syrische revolutie!

revsyr

Het regime van Bachar al Assad is een wrede dictatuur. Onder de heerschappij van de clan Assad, wordt het Syrische volk haar democratische rechten ontzegd. De geheime diensten controleren alles. De bevolking is uitgeleverd aan een gans leger verklikkers. De angst om aangegeven te worden, arbitrair gearresteerd, ontvoerd, gefolterd of zelfs vermoord te worden, drukken elke meningsvrijheid de kop in.

De Syrische revolutie begon in maart 2011 met vreedzame betogingen voor democratie, in het kader van de Arabische lente.

De brutale reactie van het regime van Assad maakte dat de opstandelingen naar de wapens grepen om zich te verdedigen tegen de repressie.

In dit conflict kan het regime van Assad zich steunen op zijn leger, zijn luchtmacht, zijn milities, de massale steun van Rusland en Iran, en de gewapende interventie van Hezbollah en andere milities uit het buitenland. Er vielen al meer dan 110.000 doden, de meerderheid slachtoffer van de bommen die het regime van Assad op de burgerbevolking liet neerkomen. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht, hele steden en dorpen werden vernietigd, hele regio’s tot een puinhoop herschapen, onvervangbare historische en culturele monumenten met de grond gelijk gemaakt.

Gewapende extremistische islamistische krachten proberen op een sectaire manier de Syrische revolutie te doen afglijden naar een bloedige confessionnele oorlog. Reden te meer om de democratische zelforganisatie van de Syrische volksmassa’s te ondersteunen evenals de krachten van de democratische oppositie tegen het regime van Assad.

Zelfs na de verschrikkelijke gifgasaanval in Ghouta werd Assad niets in de weg gelegd. De door de VS aangekondigde beperkte militaire tussenkomst beoogde enkel Assad te “ontraden” te ver te gaan. Het regime zelf moest behouden blijven. Voor de Syrische oppositie zou zulke interventie heel wel een valse overwinning hebben kunnen blijken, want het regime van Assad zou ervan gebruik hebben gemaakt om de oppositie des te makkelijker voor te stellen als een instrument van het Westen, en zich zelf hebben kunnen voorstellen als de garantie voor de Syrische nationale onafhankelijkheid.

De wanhoop van de vluchtelingen en de humanitaire catastrofe in Syrië tonen de noodzaak aan van een snelle en besliste actie. De Europese Unie en haar deelstaten moeten eindelijk hun grenzen wijd open stellen voor de Syrische vluchtelingen. De EU gedraagt zich momenteel als een belegerd fort en stuurt het leeuwendeel van de vluchtelingen op wrede wijze terug.

De Syriërs die vechten voor een vrij, onafhankelijk, democratisch, seculier en sociaal rechtvaardig Syrië hebben dringend nood aan medicijnen, vaccins, gekwalificeerd medisch personeel, voedsel en allerlei uitrusting. Wie niet bereid is deze hulp te bieden, wordt mee verantwoordelijk voor de humanitaire catastrofe in Syrië.

Solidariteit met de Syrische revolutie!

Neen aan elke militaire interventie!

Morele, politieke en materiele steun aan de democratische oppositie tegen het regime van Assad!
Zelfbeschikkingsrecht voor alle composanten van de Syrische bevolking, inbegrepen de Koerdische bevolking!

Open de Europese grenzen voor de Syrische vluchtelingen!
Massale humanitaire en medische hulp direct aan de getroffen mensen!

 

Eerste ondertekenaars : 

LCR-SAP, Jeunes anticapitalistes (JAC), Egalité, Gruppe Arbeitermacht (GAM), internationale sozialistische linke (isl), 4syrebellion, Berlin Citizenship Stream, Yeketi Partei Deutschland, Kurdische Zukunftsbewegung Deutschland, Deutsch Syrischer Verein (DSV), Aktion Freies Syrien (AFS), Syrien Solidaritätskomitee sowie Einzelpersonen in Frankfurt/M, Hamburg, München, Sozialistischen Initiative Berlin SIB

Je kan het pamflet hier in formaat pdf downloaden 

Print Friendly, PDF & Email
Share This