Personeel Financiën in actie

fin1Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de federale overheidsdienst Financiën organiseert sinds woensdag 27 november 2013 een campagne van prikacties tegen de manier waarop het management de overheidsdienst wil reorganiseren. Het vakbondsfront vreest dat deze reorganisatie het departement Financiën in chaos zal doen wegzinken, zodat de dienstverlening aan publiek en samenleving er ernstig onder zal leiden. Daarnaast hekelt het vakbondsfront de personeelsonvriendelijke wijze waarop de flexibilisering van de arbeid aangepakt wordt door het management. Bovendien trekt het vakbondsfront scherp van leer tegen het gebrek aan effectieve sociale dialoog.

De campagne ging gelijktijdig van start te Antwerpen, Mechelen, Doornik, Charleroi en La Louvière, waarbij het personeel een deel van haar middagpauze inruilde voor straatmanifestaties.

Daarbij gingen te Antwerpen ongeveer 500 personeelsleden in op de oproep van het vakbondsfront. In Mechelen waren een 50-tal personeelsleden present, in Charleroi 500 en in La Louvière enkele honderden. In La Louvière werd de binnenstad bovendien een uur lang geblokkeerd. In Charleroi werd dan weer ’s ochtends gemanifesteerd. De komende dagen volgen er gelijkaardige acties te Gent, Brussel, Leuven, Hasselt en Brugge. Ook in Wallonië zullen dergelijke acties georganiseerd worden, onder andere in Luik, Arlon, Marche, Namur, en Mons.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de FOD Financiën wijst erop dat na de jaarwisseling scherpere acties zullen volgen, indien het management en de politieke verantwoordelijken niet tegemoet zouden willen komen aan de gerechtvaardigde eisen van het personeel.

Enkele foto’s van de actie

fin8

fin7

fin6

fin5

fin4

fin3

fin2

fin1

Print Friendly, PDF & Email