REFIT: als de Europese Commissie eenvoud preekt, burger pas op je rechten!

reufiit

In een mededeling maakte de Europese Commissie op 2 oktober 2013 haar intenties bekend om de Europese wetgeving ‘lichter’ te maken. Die wetgeving “wordt vaak ervaren als erg belastend voor bedrijven” of “als te bemoeizuchtig in het dagelijks leven van de burgers” aldus de Commissie, die zelfs haar oor te luisteren had gelegd bij de bevolking en hoorde dat 74 % van die Europeanen klaagt over “te veel administratieve rompslomp”.

“De EU moet de grote dingen groots aanpakken en de kleine dingen op kleinere schaal”, aldus commissievoorzitter Barroso. Vandaar een programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving of REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme). Dat houdt in dat een aantal op stapel staande wettelijke initiatieven ingetrokken worden (herinner u dat het wetgevend initiatiefrecht in de EU bij de Commissie ligt; wanneer zij geen voorstel doet of een voorstel intrekt komt er geen wetgeving rond), dat van een deel wetgeving wordt nagegaan of ze wel nuttig is, en dat er nieuwe vereenvoudigingsmethodes zullen ingevoerd worden.

Dit lijkt op het eerste gezicht best wel een nuttige oefening, of misschien zelfs een schuldbekentenis van overdreven complexiteit in het verleden. Maar als de Commissie de eenvoud preekt, burger, pas op je rechten! Aangelegenheden waar de Commissie geen zin meer heeft om mee verder te gaan zijn de veiligheid en gezondheid voor kappers (chemicaliën in lakken e.d.), voor schermgebruikers (spier- en gewrichtsaandoeningen), invloed van tabaksrook, proper energiezuinig wegvervoer, bodembescherming (erosie, bemesting, …) enz. Voorts wordt er nagegaan of het ‘zin’ heeft om verder te gaan met wetgeving rond chemicaliën die niet in de REACH-richtlijn opgenomen zijn, veiligheid en gezondheid op het werk, afval, NATURA 2000 (netwerk van beschermde natuurgebieden) en nog andere. Vereenvoudiging komt er anderzijds op het gebied van informatie en raadpleging van werknemers, bedrijfswetgeving, bedrijfsstatistieken, handelsbepalingen …

Men moet geen vooringenomen EU-criticaster zijn om hierin voor de zoveelste keer een Commissie te zien die de belangen van de bedrijfswereld koestert als haar oogappel, maar die van werknemers en burgers beschouwt als een hinderlijke ballast. Geen wonder dus dat de EU-schuwe Britse premier Cameron op de top van 24-25 oktober zijn goedkeuring voor het commissieinitiatief niet onder stoelen of banken stak. Hij werd daarbij trouwens geflankeerd door onder andere bondskanselier Merkel en de Nederlandse premier Rutte.

Heel wat minder enthoesiast over de ‘vereenvoudiging’ zijn vakbonden, sociale en milieuorganisaties. Magda Stoczkiewicz, directeur van Friends of the Earth Europe schreef: ” When regulation serves the direct profits of big business, it is welcomed. When not, it is labelled red tape.” Het Europees milieubureau, een koepel van diverse milieuorganisaties, is zeer bezorgd om de afkeer voor hoogstnodige milieumaatregelen die uit het REFIT-programma blijkt, onder andere het opbergen van de mogelijkheid van juridische stappen terzake. De Belgische vakbonden schreven op 21 oktober een gemeenschappelijke brief aan premier Di Rupo waarin ze hem verzochten tussen te komen op de Europese top, om te vermijden dat nieuwe deregulering zou leiden tot aftakeling van de sociale en milieubescherming, van de veiligheid en gezondheid op het werk en van de informatie en consultatie van de werknemers. “Europese fitness is ongezond”, titelde ACV-voorzitter Leemans op Facebook.

‘Ongezond’ is een te grote vereenvoudiging, meneer Leemans. De Commissie spreekt over het verlichten van de wetgeving, terwijl ze bezig is met het oplichten van ons allen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This