Regering zoekt frontale confrontatie met zorgsector

IMG_1344

Extra vrije dagen 45 – plussers onder vuur

De vakbonden in de zorgsector hadden net een stakingsaanzegging ingediend voor 24 november met een betoging in Brussel, toen iets later bekend werd dat de regering Michel wil snoeien in de eindeloopbaandagen van oudere werknemers in de social profit. Dit wordt door mensen op de werkvloer als een oorlogsverklaring beschouwd. De betoging van 24 november in Brussel zou wel eens de Witte Woede kunnen omvormen tot een heuse revolte tegen deze rechtse regering.

De werkgevers in de sector wreven zich al in de handen toen de regering het brugpensioenstelsel op de schop deed, nu komt hun natte droom uit om de eindeloopbaandagen aan te pakken. De actiedag van 24 november zal dus zowel tegen de regering als tegen de werkgevers moeten gevoerd worden.

Eindeloopbaandagen op de schop

Een klein artikel in De Tijd van 20 oktober maakte duidelijk dat de meerderheidspartijen tijdens het begrotingsoverleg de extra vrije dag die 45 – tot 50 – jarigen bekomen wil schrappen. (1) Sinds de cao van 29 september 2005 van kracht is krijgen personeelsleden in de zorg bijkomend verlof om alzo de werkdruk voor oudere werknemers dragelijker te maken. 12 dagen extra per jaar tussen 45 en 50 jaar oud, 24 vanaf 50 tot 55 en 36 vanaf 55, en dit met behoud van loon. Dit is een resultaat van de volgehouden acties van de werknemers in de zorgsector. In ruil voor een loonsverhoging heeft men dit systeem in het leven geroepen. En met succes.

Hierover hebben we al bericht in een tweedelig artikel “Eindeloopbaan en brugpensioen in de zorgsector in gevaar” (19 en 25 mei 2010).(2) I.p.v. de dagen kunnen mensen opteren voor een financiële premie die 5,26% van het loon bedraagt. Ook die dreigt dan natuurlijk te verdwijnen. Dus dat wordt een enorme inlevering, bovenop al de andere besparingsmaatregelen. En zullen de mensen ouder dan 50 ook 12 dagen verliezen of gaat men een reuzegrote discriminatie organiseren? Hier staat heel de solidariteit van de sector op het spel.

Minder werken – beter leven

Jan Hertogen schreef in een artikel op zijn website (3) over het belang van deze eindeloopbaandagen: “Vooral voor de 55 jarigen geven 36 verlofdagen bijkomend aan de 24 wettelijke verlofdagen een draagvlak om langer te werken.” Aan de hand van een duidelijke tabel (4) op basis van statistische gegevens stelt Hertogen dat van de 50-54 jarigen in de social profit – sectoren in 2003 die in 2008 als 55-59 jarigen nog geteld worden, er 5 jaar later maar een uitval kan vastgesteld worden van 7%. Volgens Hertogen is dit algemeen 21%, waarvan 41,4% in de industrie, 20,1% bij de banken en 17,6% in de openbare diensten.

tabel-hertogen

Volgens hem een overduidelijk bewijs dat in de social profit de uitval en stoppen met werk 3 maal lager ligt dan in de overige sectoren. En dit succesverhaal wil men nu in de zorgsector deels liquideren. Een heuse salamipolitiek dient zich aan. Eerst de “jongeren” en vervolgens de “ouderen”?

Werkgevers zorgsectoren leggen regering wensen op

In het betreffende artikel van 27 mei 2010 gaven we al aan dat als de werkgevers willen praten over de “eindeloopbaanproblematiek” in zijn geheel, wij als gezondheidswerkers ons hart moeten vasthouden als ze ook beginnen te palaveren over de eindeloopbaandagen.

Zo wil Zorgnet Vlaanderen, dat meer dan 500 zorgvoorzieningen heeft, met meer dan 85.000 werknemers, de afbraak van de eindeloopbaanregeling voor verpleegkundigen en andere werknemers in de zorg.

In hun prioriteitenlijst (5) i.v.m. het Federaal Sociaal Akkoord van 2011-2016, cynisch getiteld “Ruimte voor personeel”,zeggen zij het overduidelijk in punt 4.4: “Verantwoord eindeloopbaanbeleid”: “Zorgnet Vlaanderen vraagt een evaluatie van de eindeloopbaanregeling van het vorige sociaal akkoord. De maatregel heeft een nefast effect op de organisatie van de dienstverlening.” Lees: weg met die handel. De excellenties hadden wel oren naar de smeekbede van de werkgevers in de zorg, zo blijkt. Zo is deze regering niet enkel de regering van VOKA en het VBO, maar nu ook van de werkgevers in de zorg.

Van Witte Woede naar revolte?

De vakbonden in de zorg willen dringend een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2016-2020. In juni dienden zij al hun eisenbundel in gesteund door een betoging van de mensen in de zorgsectoren. Tot nu toe zonder reactie.

De bom die de regering nu liet ontploffen met haar voorstel doet vele mensen in de zorg revolteren.De acties zullen zich zowel tegen de regering(en) moeten richten als tegen de werkgevers in de sector (directies). Het zal heet zijn in Brussel op donderdag 24 november!

Noten:

1) De Tijd, 20 oktober 2016

2) Artikel Bert Inwoud, 19 mei 2010, 25 mei 2010, www.sap-rood.be

3) BuG-Bericht uit het Gewisse 21-5-2010 op www.npdata.be

4) Jan Hertogen, BuG 127

5) Ruimte voor personeel,, prioriteiten Zorgnet Vlaanderen, Federaal Sociaal Akkoord 2011-2016, p17

Print Friendly, PDF & Email
Share This