Solidariteit met alle slachtoffers – democratische waakzaamheid

zwart blok

De SAP-LCR veroordeelt ten strengste de laffe terroristische aanslagen die vandaag in Brussel plaats vonden. Geen enkele politieke of religieuze motivatie kan als voorwendsel dienen voor deze misdaden. Wij drukken ons diepe medeleven en solidariteit uit met alle slachtoffers van dit blind geweld en hun nabestaanden, familie, vrienden en vriendinnen.

Wij roepen op tot de grootste democratische waakzaamheid tegenover een nieuwe opstoot van een beleid dat democratische rechten inperkt in naam van de veiligheid en alles op leger en politie zet, van oorlogstaal, van racisme en islamofobie, dat deze verschrikkelijke gebeurtenissen in België en daarbuiten dreigt op te roepen bij de politieke kaste en in de grote media.

Enkele dagen na de triomfantelijke taal van de verschillende autoriteiten over de arrestatie van Salah Abdeslam, na het schandelijk akkoord over het terugsturen van vluchtelingen, na een nieuwe dodelijke aanslag in Istanboel en de Russische bombardementen op Raqqa in Syrië die tientallen burgerdoden veroorzaakten, is nog eens aangetoond dat men terreur niet bestrijdt met bombardementen, het steunen van dictatoriale regimes of het leger in de straat. En ook niet door het stigmatiseren van een ganse gemeenschap (met racistische maatregelen zoals het afnemen van de nationaliteit), het terugzenden van vluchtelingen of het inperken van democratische rechten.

Wel in tegendeel. Zulke politiek voedt enkel de terroristische organisaties en speelt in de kaart van hun doelstellingen de sectaire haat op te drijven en de samenleving te verstikken. De harde waarheid is dat niets ons echt veilig kan maken zolang onze maatschappij gebaseerd is op onrechtvaardigheid, geweld en uitsluiting, in eigen land en in de rest van de wereld.

Op dit tragisch moment willen wij de slachtoffers eren door opnieuw te pleiten voor een radicale keuze voor een genereus en sociaal beleid, gebaseerd op solidariteit, democratische rechten en strijd tegen ongelijkheid, bij ons en elders. Enkel door te leven kunnen we een politiek van de dood bestrijden.

Print Friendly, PDF & Email