Solidariteit met de volksopstanden in Marokko: een fotoreportage

Afgelopen zaterdag kwamen in Brussel ongeveer tweehonderd mensen op straat om hun solidariteit te betonen met de protesten in Marokko. De demonstratie kreeg de steun van een vijftiental organisaties (1), van de Belgische en Marokkaanse linkerzijde, die ook allen het woord mochten nemen. Ook de SAP-LCR nam met een delegatie deel aan de actie.

Aanvankelijk was gepland te betogen, maar omdat de Brusselse politie van oordeel was dat daarvoor niet genoeg mensen aanwezig waren, werd de actie omgevormd tot een protestmeeting. Wij vinden alvast dat het niet aan de politie is om te oordelen of een aangevraagde en toegestane manifestatie al dan niet mag vertrekken omwille van de opkomst.

De actievoerders eisten:

  • De bevrijding van de politieke gevangenen. Stop de repressie tegen manifestanten! Voor de demilitarisering van de Rif.
  • Opheldering van de politieke moorden.
  • Halt aan de uitbuiting: tegen de plundering van de rijkdommen door het regime en de buitenlandse ondernemingen. Voor de herverdeling van de rijkdommen.
  • Steun aan de eisen van de beweging: jobs, sociale rechten, publieke diensten, vrijheden, culturele rechten en gerechtigheid!
  • De verdediging van zijn Belgisch-Marokkaanse burgers door de Belgische staat. Internationale solidariteit!

Noot:

1) CADTM Belgique, CPM, Campagne ROSA, Comité pour les droits humains “Daniel Gillard”, Comite Mohsin Fikri Belgique, EODP – European Observatory for Democracy and Peace asbl, Le hirak chahbi de Bruxelles, SAP-LCR, LCT, Les progressistes musulmans, LSP-PSL, PSU – Parti Socialiste unifié Belgique, Voie Démocratique Bruxelles, Vonk-Révolution,Vrede vzw

Een fotoreportage

Foto’s: Cecile Harnie, Freddy Mathieu

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This