Spoorstaking op 30 juni tegen onaanvaardbare werkdruk 

sap-sncb-stakingHet ondermaats aanwerven veroorzaakt bij het NMBS personeel een onaanvaardbare werkdruk. In de Brusselse stations zijn voor het einde van de zomervakantie 40 bijkomende aanwervingen van stationspersoneel nodig. In de andere stations moeten voor 1 september 10 nieuwe loketbedienden, 73 onderstationschefs en 38 rangeerders aan de slag. Voor het einde van de zomer zijn 71 nieuwe treinbegeleiders en 18 veiligheidsagenten onmisbaar. Infrabel moet dit jaar nog 1000 personeelsleden aanwerven; zoniet komt de stiptheid en veiligheid van de reizigers in het gedrang.

Door het nijpend tekort aan inzetbaar personeel krijgen spoormensen nauwelijks de kans om achterstallig verlof en compensatiedagen op te nemen. Die achterstand is al tot meer dan een miljoen dagen voor het totale personeelsbestand opgelopen. CEO Jo Cornu speculeert op de afschaffing van de compensatiedagen voor de 36-urenwerkweek of om de toekenning uit te stellen tot op het einde van de loopbaan bij de pensionering.

Het ongenoegen bij het personeel wordt aangesterkt door drastische herstructueringsmaatregelen ondermeer in de seinhuizen en bij de NMBS-goederenafdeling Logistics. De directie rekende erop dat de vakbonden aan de overlegtafel bleven tot in de zomervakantie, wanneer hun mobilisatiekracht vermindert. ACOD-CGSP is niet bij de pakken blijven zitten en stuurt met de 24-urenstaking een krachtig mobilisatiesignaal uit. Hopelijk begrijpt ook het ACV-CSC dat in deze situatie een gemeenschappelijk vakbondsfront absoluut noodzakelijk is.

Print Friendly, PDF & Email
Share This