Staatsschuld en belastingen: een linkse visie‏

sap-avond2Langzaam maar zeker komt de verkiezingsdatum van 25 mei dichterbij. Maar wat is er in deze verkiezingscampagne belangrijk voor de werkende mensen?

Met de SAP denken we dat onder meer twee thema’s erg belangrijk zullen zijn: de druk van de enorme overheidsschuld en het onrechtvaardige belastingsysteem.

Over beide thema’s hebben de rechterzijde en de centrumpolitici allerlei meningen. Maar… welke mening heeft de radicale linkerzijde over fiscaliteit en staatsschuld? Hoe kunnen we werken aan een rechtvaardige oplossing voor beide problemen? Hoe komen we daarrond tussen met de SAP-kandidaten op de lijsten van de PVDA?

Daarover organiseert de Antwerpse afdeling van de SAP een open discussieavond:

Een linkse visie op staatsschuld en fiscaliteit

op maandag 17 maart 2014, om 19u30

in het zaaltje boven de Oxfam Boekhandel

Sint-Jacobsmarkt 84 te Antwerpen

Onze kameraden Johan Seynaeve en Peter Veltmans zullen hun mening uiteenzetten over de (on)rechtvaardigheid van belastingen en staatsschuld en uiteraard ook over mogelijke antwoorden op beide problemen.

Uw inbreng in deze discussie is voor ons van groot belang!

Je wordt dan ook met aandrang uitgenodigd op deze open discussieavond!

 

Inkom gratis — Iedereen welkom

Noteer nu reeds de volgende datum in je agenda: dinsdag 22 april, om 19u30, open discussieavond over het belang van het feminisme in de dagelijkse strijd en in de huidige verkiezingscampagne (met Ida Dequeecker), zelfde plaats als hierboven.

Print Friendly, PDF & Email