Staken is geen misdrijf – Solidariteit met de veroordeelde syndicalisten van Airbus en Goodyear

airbus 8

Zowel in de Spaanse Staat als in Frankrijk vonden afgelopen dagen processen plaats tegen vakbondsafgevaardigden omwille van feiten tijdens stakingsacties. In Frankrijk leidde dit al tot veroordelingen tot effectieve gevangenisstraffen. We publiceren hieronder de verklaringen van het ABVV in solidariteit met de Airbus 8 (Spaanse Staat) en de Goodyear 8 (Frankrijk). Het spreekt vanzelf dat ook de SAP zich voluit uitspreekt voor het stopzetten van alle vervolgingen en de vrijlating van de Goodyear 8.  (redactie SAP)

Staken is geen misdrijf – Solidair met de Airbus 8

Het ABVV en het Europees Vakverbond betuigen hun steun aan de Spaanse vakbondsleden die voor hun vakbondswerk celstraffen tot acht jaar riskeren.

De zaak dateert van september 2010, toen bij een fabriek van vliegtuigbouwer Airbus in Getafe, vlakbij Madrid, actie werd gevoerd tegen veranderingen in de arbeidswet. De oproerpolitie trad hardhandig op tegen de stakers en verschillende mensen raakten gewond.

Disproportionele straffen

De aanklachten tegen de acht vakbondsleden zijn gebaseerd op een wet uit de tijd van de Franco-dictatuur en die werknemers het recht garandeert om te gaan werken. De wet was sinds 1972 – toen Franco nog aan de macht was – niet meer toegepast.

Enrique Gil, José Alcazar, Rodolfo Malo, Tomás García, Raúl Fernández, Jerónimo Martín, Edgar Martín en Armando Barco raakten bekend als de ‘Airbus 8’ en verschijnen in februari voor de rechter. Hun Spaanse collega’s ontkennen de aantijgingen en omschrijven de geëiste straffen als disproportioneel.

Internationale solidariteit

Op 19 januari verzamelen de Europese vakbonden in Madrid en eisen er dat de aanklachten zouden worden ingetrokken.

Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en het EVV, betuigt in de hoofdstad Madrid zijn steun aan de Spaanse werknemers: “Het stakingsrecht en de syndicale vrijheden liggen onder vuur. Niet enkel in Spanje, maar ook in andere Europese landen, zoals Groot-Brittannië en Finland. Of in Frankrijk, waar vorige week nog acht vakbondsmensen werden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen.”

“Stakingsrecht en syndicale vrijheid behoren tot de universele mensenrechten”, zegt Rudy De Leeuw. “Een land dat deze rechten niet respecteert, kan zichzelf geen democratie noemen.”

Vakbondsvrijheid en het recht op sociale actie behoren tot de fundamentele rechten van alle mannen en vrouwen. Arbeidsrechten zijn mensenrechten en zijn als dusdanig vaststaande rechten, niet vatbaar voor discussie. Er kan niet over onderhandeld worden en het mag niet arbitrair worden toegepast. In 2013 werden volgens het Internationaal Vakverbond (IVV) nog bijna 2.000 syndicalisten slachtoffer van geweld. In sommige landen worden nog jaarlijks tientallen vakbondsmensen vermoord omdat ze voor hun kameraden opkomen.

Het proces tegen de Spaanse vakbondsmannen vindt normaal gezien plaats van 9 tot 13 februari. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak volgt.

goodyear 8

Solidariteit met 8 veroordeelde kameraden van Goodyear

8 Franse vakbondsleden (werknemers bij Goodyear) werden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf omdat zij hadden deelgenomen aan syndicale acties ter verdediging van hun rechten en hun job en die van hun collega’s.

De veroordelingen zijn nogmaals het bewijs dat (syndicale) vrijheden – ook in Europa – meer en meer op de helling komen te staan.

Deze inbreuken op syndicale vrijheden en de aanvallen op het stakingsrecht in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Finland, herinneren ons eraan dat geen enkele vrijheid, geen enkel recht ooit definitief verworven is en dat wij moeten blijven strijden om onze rechten en individuele en collectieve vrijheden te vrijwaren.

Het ABVV betuigt zijn absolute solidariteit met de veroordeelde kameraden en wij zullen actief deelnemen aan solidariteitsacties om de onrechtvaardigheid in dit dossier aan te klagen en de herziening van het vonnis te eisen.

Print Friendly, PDF & Email
Share This