Staking tot de finish van het grondpersoneel van Ryanair in Madrid

ryanair stakingOp 30 mei startte het handling-personeel van Ryanair in de luchthaven van Madrid-Barajas een staking tegen aanvallen van de directie tegen de werkvoorwaarden. Intussen twee weken later houden de stakers nog steeds vastberaden stand, ondanks de harde houding van de directie.

De assemblee van het bagagepersoneel van Ryanair besliste om op zaterdag 30 mei over te gaan tot een staking van onbepaalde duur. De 100 werknemers pikken het niet dat het bedrijf de lonen met 20 à 30% onderbetaalt, wat indruist tegen de collectieve arbeidsovereenkomst die van kracht is in de luchthaven. Hier bovenop klagen ze een reeks andere wantoestanden aan: de onwil van de onderneming om sociaal overleg aan te gaan over onder meer de vakantieregeling, het niet nakomen van grondwettelijke rechten zoals het recht op medische bijstand, het niet respecteren van de Wet op de Preventie van Beroepsrisico’s, etc. De actie wordt gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront van CTA, UGT, CCOO en CGT.

De directie van Ryanair ging onmiddellijk hevig in het verweer:

– De minimumdienstverlening die werd opgelegd ging volgens het stakingscomité verder dan de wettelijke bepalingen hierover. Het comité besloot hierop klacht neer te leggen bij de rechtbank tegen de onderneming en haar voorzitter, de Ier Michael O’Leary.

– De directie stuurde van bij de start stakingsbrekers en blijft dat doen. Ook tegen deze schending werd klacht neergelegd.

– Werknemers krijgen sancties en worden bedreigd met ontslag. De helft van stakers ontving al sancties, sommigen reeds 2 of 3.

– Ryanair biedt de passagiers met bagage niet de mogelijkheid om hun vlucht te annuleren met terugbetaling. De twee aangeboden mogelijkheden zijn het verplaatsen van de vlucht of het reizen met twee stukken handbagage. Deze tweede optie zorgt voor een grote hoeveelheid handbagage in het passagiersgedeelte van het toestel, wat spanningen in het toestel verhoogt en de veiligheid in gevaar brengt.

– Ryanair communiceert naar de buitenwereld dat ze het slachtoffer is van een “illegale” staking van het grondpersoneel van de luchthaven en erkent niet dat het over werknemers van het eigen bedrijf gaat

– In de twee weken dat de staking al duurt toonde de directie zich slechts eenmaal bereid tot een gesprek met het stakingscomité

Het effect van de staking is dat Ryanair geen bagage meer incheckt van en naar Madrid. Één van de vluchten die hier invloed van ondervindt is de lijn Charleroi-Madrid. Toen ik de vlucht onlangs nam, werd mijn bordje “solidariteit met het werknemers van Ryanair in staking” zichtbaar geapprecieerd door het personeel in minimumdienst. Ook in de eerste week van de staking kondigde de burgemeester van Kopenhagen aan dat de 45.000 werknemers van de stad niet meer beroepsmatieg zouden vliegen met Ryanair. De aangegeven reden was de schandalige verloningspolitiek van de onderneming en haar weigering om een collectieve arbeidsovereenkomst in Denemarken te ondertekenen.

Print Friendly, PDF & Email
Share This