Het einde van de ballingschap in zicht voor de 5 van BBTK?

Het is nu meer dan drie jaar geleden dat het federaal triumviraat van BBTK-SETCa (ABVV) tegen 5 gemandateerde vakbondssecretarissen van BBTK-SETCA BHV zware fouten inriepen om hen te beletten hun werk verder te zetten en de delegaties in de bedrijven bij te staan. Intussen velde de arbeidsrechtbank dit voorjaar een eerste vonnis in de zaak van […]