Gender: van maatschappijkritisch naar maatschappijbevestigend concept

“Gender” is in. In de betekenis van sociaal-cultureel geconstrueerde vrouwelijkheid/mannelijkheid, als onderscheiden van de natuurlijke biologische sekse, is het een onmisbaar begrip geworden in de feministische theorievorming en in het gelijke kansenbeleid. “Gender equality”, “gender mainstreaming”, “genderanalyse”, “gender bias”, “genderrol, zelfs “genderen” en “gegenderd” zijn in onze taal ingeburgerd. “Gender” is slachtoffer van zijn populairteit. […]