Personeel Financiën in actie

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de federale overheidsdienst Financiën organiseert sinds woensdag 27 november 2013 een campagne van prikacties tegen de manier waarop het management de overheidsdienst wil reorganiseren. Het vakbondsfront vreest dat deze reorganisatie het departement Financiën in chaos zal doen wegzinken, zodat de dienstverlening aan publiek en samenleving er ernstig onder zal leiden. Daarnaast […]